©

Odborné znalosti

Komplexní informace a aktuální odborné znalosti k tématu dřevo

Komplexní informace a aktuální odborné znalosti k tématu dřevo a přirození škůdci dřeva. Ochrana dřeva před vodou a jeho trvanlivost. Využijte naše odborné znalosti.

©

Přírodní materiál dřevo

Prémiová ochrana podle vzoru z přírody

Člověk se v sousedství dřeva cítí velmi dobře. Významní architekti a konstruktéři upřednostňují dřevo při navrhování staveb a interiérů jako teplý a přírodní stavební materiál. Pocit příjemného prostředí, který dřevo ve stavbách vytváří, a jeho nezaměnitelnost jsou dalšími důvody pro jeho vysokou oblibu. Stromy jsou vybaveny přirozenou přírodní ochranou – svou kůrou. Kůra chrání dřevo před vysycháním a hlavně před působením slunce, větru, deště, mrazu a horka. Kořenový systém zásobuje strom všemi důležitými živinami potřebnými k jeho růstu a životu. Tento zásobovací systém chrání životnost dřeva po staletí a vytváří příjemné a bezpečné prostředí pro člověka i zvířata. Cílem produktů Remmers je dodat tuto přírodní ochranu ve formě vysoce kvalitních nátěrových systémů i stavebním dílcům ze dřeva. Dřevo ve svých nejrozmanitějších strukturách a odstínech tvoří základ pro aplikaci nového sortimentu nátěrů na dřevo v řemeslné výrobě. Díky novým [eco] produktům, integrovaným do celkového sortimentu výrobků, se společnost Remmers zavázala k ekologické a udržitelné odpovědnosti za člověka a životní prostředí.

Přirození škůdci dřeva

©

Venkovní dřevo je vystaveno neustálému působení vlhkosti. Déšť, rosa, kondenzát aj. zvyšují obsah vlhkosti, který se snižuje odpařováním. V důsledku toho vznikají na povrchu trhliny. Vlhkost, která jimi nebo difúzí proniká, se musí ze
dřeva dostat ven, jinak se hromadí pod povrchem a je živnou půdou pro zamodrání a dřevokaznou hnilobu.
Je proto důležité vybrat si pro povrchovou úpravu dřevěného dílce správný nátěr:

  • U oken a dveří hraje důležitou roli takzvaná tvarová stálost dílců. Používají se zde proto silnovrstvé lazury. Nátěrem zamezíme pronikání vlhkosti, aby dílec bobtnáním a smršťováním neztratil tvar a mohl se například správně otevírat a zavírat.
  • U takzvaných tvarově nestálých dílců, jako jsou bednění a ploty, se pronikání vlhkosti, např. přes čelní dřevo nebo v důsledku trhlin, nedá nikdy zcela zabránit. Důležité je zde používat prodyšné nátěry (např. tenkovrstvé lazury, aby dřevo mohlo dýchat a vlhkost z něho mohla odcházet).

Slunce zatěžuje dřevěné plochy nejen teplem, nýbrž i ultrafialovými paprsky pronikajícími do dřeva.
V kombinaci se srážkami se barva nechráněného dřeva může změnit během několika týdnů či měsíců. Dřevo dostane stříbřitě šedý nádech. Na povrchu dřeva se kromě toho objeví jemná vzpřímená vlákna a dřevo ztrácí na pevnosti. Této, většinou nechtěné, změně barvy a povrchu se dá zabránit pomocí pigmentovaných nátěrů.
UV+ lazura (LANGZEIT LASUR UV) v odstínu farblos (bezbarvý) UV+ nabízí poprvé možnost, natřít dřevo ve venkovním prostředí bezbarvým nátěrem a díky vysoce účinnému UV-blokátoru zpomalit zešednutí dřeva

Řasy
Tyto nižší organismy způsobují zezelenání a zhoršení optického vzhledu venkovních dřev zvláště v zalesněných nebo hustě osázených oblastech.

Zamodrání
Houba způsobující zamodrání dřeva se projevuje jeho tmavě zamodralým zbarvením. Zamodrání nejen zhoršuje estetický vzhled dřeva, ale usnadňuje také přístup dřevokazným houbám (hnilobě), protože perforuje buněčné stěny a zlepšuje tím nasákavost vody (kapilaritu) ve dřevě.

Hniloba
Hniloba je nejnebezpečnějším druhem dřevokazných hub, neboť narušuje strukturu dřeva. To pak ztrácí na stabilitě a práchniví.

Dřevokazní škůdci
Kromě dřevokazných a dřevozbarvujících hub ničí dřevo i živočišní škůdci. Jedním z nejnebezpečnějších škůdců
v mírnému pásmu je například tesařík krovový, který napadá hlavně jehličnaté dřevo. Klade vajíčka do vzniklých trhlin a larvy hlodají především ve vnějších vrstvách. Také ostatní dřevokazní škůdci postupují při ničení dřeva podle stejného schématu. Kladou vajíčka do dřeva nebo na jeho povrch. Skutečným škůdcem dřeva je larva, která se z vajíčka vylíhne.

Trvanlivost dřevin

Kdy zušlechtit dřevo – kdy použít dodatečnou ochranu?

O nutnosti chemické ochrany venkovních dřevěných dílců rozhoduje především trvanlivost použité dřeviny. U „velmi trvanlivých“ a „trvanlivých“ dřevin zpravidla stačí zušlechtění povrchu bez použití biocidů. „Středně trvanlivé“ až „netrvanlivé“ dřeviny potřebuji dodatečnou chemickou ochranu, např. proti zamodrání a hnilobě. Klasifikace dřevin se vztahuje pouze na jádrové dřevo. Dřeviny, které jsou běžně k dostání, obsahují zpravidla určitý podíl bělového dřeva, a neměly by se proto v exteriéru používat bez chemické ochrany.

Konstrukční ochrana dřeva

Nedovolte vlhkosti proniknout do dřevěných ploch

Dřevěné dílce by měly být zabudovány tak, aby se pokud možno zabránilo jejich styku s vodou. Pokud to není možné, postarejte se o to, aby dřevo mohlo rychle vyschnout. Zvolte takovou konstrukci dřevěných dílců, která zabrání trvalému zvlhčování stojatou vodou (zkosené plochy, zaoblené hrany, zakrytí vodorovných ploch).

Obecné pokyny pro zpracování

  • Nářadí
  • Příprava
  • Zpracování