• Clean AC [basic]
 • Klinkerreiniger AC [basic]
 • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Klinkerreiniger AC [basic]
  • Clean AC [basic]

  Číslo produktu 067201

  Clean AC [basic]

  Kyselý čistič

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled bílý granulát
  Rozpustnost velmi dobrá
  Hodnota pH (20 °C) 0,8 (10% roztok)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Lícové zdivo z klinkerů a cihel
  • Odstraňování zbytků malt, vápenného a cementového ušpinění
  • Odstraňování vápenného a kotelního kamene

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce vydatný granulát
  • Snadno rozpustný v horké vodě
  • Hodnota pH 0,8 (10% roztok)
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

    Před čistěním podklad navlhčete vodou.

    Podle intenzity znečištění se připraví vodný roztok 1:4 až 1:20.

    Pro určení účinnosti čištění se provede zkušební plocha.

  • Zpracování
   • Mísící poměr Komp. A 1 : Komp. B voda 4-20
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Kartáč / rýžák
   • Dle odhadnutého znečištění naředěný roztok nanést vhodným nástrojem.

    Plochu očistěte pomocí rýžáku nebo kartáče.

    Důkladně opláchnout.

    Optimální čištění vysokotlakým čističem.

    Čisticí prostředek musí být beze zbytku odstraněn.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Závazné předpisy se musí dodržet.

    Zbytky čističe mohou vést k usazeninám.

    Při kontaktu s kovy rychle opláchněte vodou.

    Tmavé spáry mohou po čištění zesvětlit.

    Není vhodné pro vápenopískové plotovky.

    U silně porézních ploch, resp. ploch s tendencí k výkvětům, předimpregnujte a následně očistěte (patentovaný postup DE3018116C2).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Kartáč / rýžák
   • Kartáč, rýžák, vysokotlaký čistič

   • Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Cca 0,05 - 0,1 kg/m² dle znečištění
    při použití zředěné 1:10 vodou.

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Není vhodné pro vápenopískové plotovky.

    Materiál rozpouští nečistoty obsahující vápenec, jiné nečistoty nikoli.

    Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty