©

Mechanické čištění

Vysoce jemné a šetrné čištění pro všechny povrchy

Otryskání rotujícím proudem Rotec od firmy Remmers vychází z takzvaného procesu „Jos“; Rotec však při stejné účinnosti čištění způsobuje výrazně nižší opotřebení trysky.

Otryskání rotujícím proudem Rotec

Pomocí speciální turbíny tryskacího zařízení Rotec se z tryskacího materiálu a příp. vody vytváří rotující čisticí proud. Rotující směsí vzduchu, vody a tryskacího materiálu se provádí rotační odbrušování povrchu stavebních materiálů. Nedochází tak ke kolmému „bombardování“ povrchu, nýbrž tryskací částice po povrchu kloužou. Odstranění nečistot tak probíhá výjimečně šetrně, to znamená, že vrstvy nečistot mohou být odstraňovány postupně a lze navolit stupeň a intenzitu čištění.

Typickými podklady jsou přírodní kámen, omítka, cihly a beton. Touto metodou lze odstranit povrchové nečistoty, ale také nánosy nečistot, povlaky a graffiti. Metoda je vhodná pro povrchy historicky cenných objektů, ale i pro „normální“ fasády.

Tento náhradní díl tryskacího zařízení Rotec je vhodný pro čištění suchou, vlhkou i mokrou cestou. Stupeň a intenzitu čistění lze nastavit dle míry znečištění. Možným systémovým produktem je tryskací zařízení Rotec 25l.

Rotec Glaspudermehl je syntetické abrazivo na otryskávání (čisticí substrát) určené pro techniku čištění rotujícím proudem rotec. Abrazivo Rotec Glaspudermehl je vhodné pro téměř všechny povrchy, stejně jako pro citlivé a cenné restaurované povrchy.