• Color LA Fill

  Číslo produktu 056010

  Color LA Fill

  Plnicí "pravá" silikonová barva

  Odstín: bílý | 0560
  Odstín: bílý | 0560
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Silikonová emulze
  Hustota (20 °C) 1,50 g/cm³
  Hodnota pH Cca 8,5
  Pigment Světlostálé, alkáliím odolné oxidové pigmenty
  Viskozita Cca 4000 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter
  Koeficient nasákavosti podle
  (DIN 52617)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Propustnost vodních par
  (DIN 52615)
  sd ≤ 0,05 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální podklady
  • Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry
  • Akrylátové omítky
  • Povrchy s různými nerovnostmi a vlasovými trhlinami
  • Mezivrstva pod silikonovou barvou Siliconharzfarbe LA

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Armovaný vlákny
  • Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙h0,5)
  • Vysoce prodyšný sd ≤ 0,05 m
  • Nezpomaluje karbonataci
  • Minimální pnutí
  • Matný, podobný minerálním látkám
  • Drsná struktura s jemným pískem
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování Špachtování / Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál pro sjednocení podkladu aplikujte v jedné operaci.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování Špachtování / Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, štětka, plyšový váleček, špachtle, nerezové hladítko, airless stříkací zařízení

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Stříkance ihned vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 0,3 kg - 0,5 kg Total / m²
   • Cca 0,3 - 0,5 kg/m²

   • Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA