• Historic-Lasur
 • Historic-Lasur
  • Historic-Lasur
  • Historic-Lasur

  Číslo produktu 647605

  Color LA Historic

  Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr

  Odstín: speciální odstíny | 6476

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Organokřemičitany zušlechtěné kopolymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,4 g/cm³ v závislosti na odstínu
  Hodnota pH 8-9
  Pigment Anorganické, světlostálé, oxidické pigmenty odolné proti alkáliím, bez titanové běloby (TiO2)
  Viskozita Umožňuje nanášení válečkem a natírání

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter
  Koeficient nasákavosti podle
  (DIN 52617)
  w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Propustnost vodní páry
  (DIN 52615)
  sd < 0,10 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální podklady
  • Památkově chráněné objekty

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Lazurovací
  • Vysoce prodyšný sd ≤ 0,1 m
  • Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Reverzibilní (odstranitelný)
  • Minimální pnutí
  • Matný, podobný minerálním látkám
  • Optika vápenného nátěru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Popř. zpevnit nebo konsolidovat podklad pomocí zpěvňovačů KSE (viz návod KSE-Modul systém)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Technologická přestávka mezi jednotlivými pracovními kroky je min. 6 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček.

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,1-0,15 l/m² na jeden pracovní krok

   • Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.