Spárování

Správná spára v pohledovém zdivu

Podíl spár u cihlové fasády činí až 20 %. Tvar a barva spáry proto výrazně určují vzhled. Kromě toho plní spáry u stavby technickou funkci. Jejich fyzikální, mechanické a především zvlhčující vlastnosti rozhodujícím způsobem určují funkčnost a životnost cihlové fasády.

Nepoškozené spáry jsou předpokladem odolnosti fasády proti intenzivním dešťům. Pronikající vlhkost vede ke zvýšenému namáhání mrazem a k redukci tepelné ochrany – oběma vlivům je třeba zabránit. Spárovací malty Remmers zahrnují širokou škálu pojivových systémů, frakcí a pevností, jakož i různé možnosti z hlediska barvy a hydrofilních nebo hydrofobních vlastností. Z celé řady malt si lze tedy vybrat konkrétní materiál, který bude vyhovovat specifické oblasti použití a požadavkům.

Plošné spárování cihlového zdiva Remmers

Plošné spárování cihlového zdiva Remmers pokrývá v podstatě dvě oblasti:

 • Obnova spár pomocí spárovací hmoty jemné zrnitosti, odolné vůči sulfátům, a bez odstranění staré spárovací hmoty.
 • Zajištění vodoodpudivosti fasády.
Plošně zaspárovaná spára se s ohledem na kvalitu malty a speciální technologii aplikace vyznačuje zvláště dobrou a trvanlivou přilnavostí. Postup je velmi ekonomický, protože odpadá odstranění starého spárování, rovněž se ušetří čas potřebný na vysekávání a vyřezávání spár a předejde se poškození hran kamenů. Aplikace malty do spár je ve srovnání s klasickým spárováním mnohem méně náročná. Další výhoda spočívá v tom, že i úzké spáry a dokonce i malé trhlinky lze maltou uzavřít. Sečteno, podtrženo: přibližně 25% úspora času a nákladů ve srovnání s klasickým novým vyspárováním a zároveň delší trvanlivost.

 • Předběžná impregnace

  Funcosil SNL naneste sytě bez tlaku pomocí plošného rozprašovače aplikací poléváním.

 • Natažení stěrky

  Po cca čtyř dnech naneste celoplošně pogumovanou stěrkou hmotu FM FS / Fugenschlämme. Poté ostrým stažením odstraňte přebytek.

 • Zhutnění a sjednocení

  Následně pryžovým hladítkem zhutněte spáru a sjednoťte.

 • Čištění

  Cca 30 až 60 min. po zaspárování očistěte povrch pěnovým hladítkem (příčnými tahy).

 • Konečné čištění

  Na počátku tuhnutí malty proveďte konečné čištění čistou vodou.

 • Závěrečná impregnace

  Po 8 dnech se provádí celoplošně závěrečná impregnace suché fasády systémem Funcosil SNL.

Nová spára

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 060201

Bezbarvá, hydrofobní, rozpouštědlová impregnace na bázi silanu/siloxanu

Číslo produktu 102725

Vápenocementová spárovací malta pro novostavby

Číslo produktu 106525

Vápenocementová sanační malta

Číslo produktu 102225

Trass-vápenocementová spárovací malta

Číslo produktu 043525

Stěrka pro plošné spárování cihelného zdiva

Číslo produktu 104625

Spárovací malta bez cementu