Oprava trhlin

Systém spirálových výztuží Remmers Spiralanke – jednoduchý a trvanlivý

Trhliny ve zdivu musí být opraveny bez ohledu na to, jaké jsou jejich příčiny. Systémem spirálových výztuží Remmers lze části zdiva spojovat jednoduchým a přesto velmi efektivní způsobem, čímž se bezpečně obnoví vazba zdiva. Spirálové výztuže představují minimální zásah do opravovaného zdiva, jelikož se vkládají do spár. Dokonce i popraskané kameny mohou být znovu použity. To je také jeden z důvodů, proč mají spirálové výztuže tak velký ohlas v oblasti památkové péče. Trhliny ve fasádě i v oblasti překladů, otvorů nebo oblouků lze tak úspěšně a ekonomicky opravit.

 • Odstranění spárovací malty

  Z vodorovných spár zdiva odstraňte spárovací maltu na několika předem určených místech o stejné délce vpravo a vlevo od trhliny. Spáry se musí vyčistit do hloubky cca 6 cm.

 • Čištění spár

  Spáry pečlivě očistěte od volných součástí snižujících přilnavost a navlhčete.

 • První vrstva malty

  Do spár naneste první vrstvu malty k fixaci spirálových výztuží. Maltu aplikujte pomocí spárovací pistole podél zadní stěny spáry.

 • Vložení spirálové výztuže

  Spirálovou výztuž zatlačte do malty pomocí spárovačky.

 • Druhá vrstva malty

  Naneste druhou vrstvu malty k fixaci spirálových výztuží. Maltu aplikujte pomocí spárovací pistole příp. spárovačkou.

 • Zatmelení trhlin

  Pro zpevnění struktury vyplňte trhliny. Trhlinu nejprve na povrchu vyplňte
  vhodným výplňovým provazcem.

 • Vyplnění trhlin

  Trhlinu vyplňte zdola nahoru za nízkého tlaku pomocí ručního lisu
  suspenzí.

 • Doplnění trhlin v kameni

  Trhliny v oblasti kamene jemně uzavřete nebo převrstvěte maltou
  RM Restauriermörtel.

 • Nové spárování

  Otevřené spáry správně a profesionálně vyspárujte barevně odpovídající spárovací maltou FM Fugenmörtel.

Opravy trhlin

3 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 102825

Strojně zpracovatelná spárovací malta s vysokou odolností síranů pro osazování spirálových kotev

Číslo produktu 433101

Válcovaná tordovaná spirálová výztuž z austenitické nerezové oceli pro sanaci popraskaného zdiva

Číslo produktu 103025

Strojně zpracovatelná spárovací malta s vysokou odolností síranů pro osazování spirálových kotev