©

Doplnění kamene

Oprava poškozených cihel ve zdivu namísto jejich výměny

Systém restaurátorských malt Remmers byl speciálně vyvinut pro doplnění minerálních stavebních materiálů resp. pro jejich náhradu. Proč tedy měnit poškozené cihly.

V rámci konzervování a restaurování stavebních dílců z přírodního kamene hrají nadále důležitou roli doplňovací malty na bázi minerálních nebo plastifikovaných minerálů. Oproti jiným pojivům mají tyto systémy celou řadu výhod. Patří mezi ně například:

  • dobrá přizpůsobitelnost celé řadě technických, zejména fyzikálně-mechanických vlastností,
  • dobrá vizuální adaptabilita,
  • bezpečné, velmi jednoduché zpracování a
  • velmi dobrý poměr ceny a výkonu.

Systém restaurátorských malt Remmers byl vyvinut speciálně pro doplnění minerálních stavebních materiálů, resp. pro jejich náhradu. Vzhledem k tomu, že se „přírodní kámen“ jako stavební materiál značně liší svým složením (strukturou, pórovitostí, barvou, frakcí atd.) a že je v zájmu dlouhé životnosti restaurátorského opatření třeba zvolit příslušnou maltu odpovídající podkladu, nabízí Remmers širokou škálu adaptabilních možností.

Přitom jsou sledovány dva cíle:

Na jedné straně společnost Remmers nabízí komplexní systém standardních výrobků, který skýtá širokou škálu aplikací díky celé řadě variant. Tento strukturovaný systém umožňuje výrobcům a projektantům vybrat optimálně vyhovující maltu pro doplnění kamene.

Na druhou stranu je možné vyvinout a poskytnout speciální výrobky pro speciální aplikace. Zde je většinou nutné znát nejen vlastnosti horniny, ale také příslušné mechanismy poškození, které vedly ke ztrátě původní substance.

Pokud již byly mechanismy poškození zjištěny, nabízí společnost Remmers spolupráci s odborníky, kteří se na akci podílejí. Jestliže se má příslušný přírodovědný průzkum teprve uskutečnit, může jej provádět a vyhodnotit odborný tým ze společnosti Remmers Fachplanung.

Remmers tedy může poskytnout odpovídající restaurátorské malty téměř pro nejrůznější požadavky, jež klade široká škála minerálních substrátů z hlediska optického, chemického a fyzikálně-mechanického.

Zpracování

Pravoúhlé vysekání poškozených a vadných míst odpovídá tradičnímu postupu při doplnění minerálních podkladů „klasickou“ restaurátorskou maltou. Pro tuto desetiletími osvědčenou aplikaci poskytuje Remmers příslušné restaurátorské malty.

Od kamenných soch, jejichž původní substance je již po léta chápána jako umělecké dílo, se rozšířila poptávka po vhodných materiálech pro doplnění kamene, maximálně zachovávajících substanci, také do oblasti fasád. Také zde platí požadavek, aby tyto doplňovací malty odpovídaly svou barvou, strukturou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi příslušnému kameni.

Ochrana památek vyžaduje také u fasád stále častěji použití malt pro doplnění kamene zpracovaných do ztracena. Pro tento účel nabízí firma Remmers restaurátorské malty, které lze zpracovávat touto technikou, aniž by bylo nutné vzdát se uvedených individuálních vlastností přizpůsobených konkrétnímu případu použití.

Zpravidla lze uspokojivého barevného sladění dosáhnout pigmentací z výroby. Vybírat můžete z rozsáhlé kolekce odstínů nebo podobného standardního vzorníku barev (např. RAL), nebo nám můžete individuálně zaslat vzorek, na kterém označíte požadovaný barevný odstín.

Pro trvanlivost doplnění kamene mají velký význam pevnostní parametry, a to pevnost v tlaku a modul pružnosti. Stejně jako spárovací malta, přebírá také malta pro doplnění kamene funkci „nejslabšího“ článku ve zdivu. Na jedné straně funguje podobně jako „meziobratlové ploténky,“ kdy musí být schopná silněji absorbovat nebo snižovat napětí vůči kameni, na druhé straně by měl mít „později“ doplňovaný materiál vždy slabší postavení, aby mohl v kombinaci s původním materiálem fungovat přednostně jako vrstva chránící před opotřebením.

Nicméně, tato druhá funkce nesmí vést ke snížení trvanlivosti malty na úroveň nepřijatelnou pro stavitele. Při vývoji restaurátorských malt je tedy hlavním úkolem najít optimum mezi „nejslabším článkem“ a trvanlivostí.

Aby bylo při každém doplňování kamene dosaženo co nejoptimálnějších vlastností, nabízí Remmers restaurátorské malty standardně ve 2 úrovních pevnosti:

„měkká“ M5 (4 až 8 N/mm², podle zrnitosti)

„normální“ M10 (10 až 13 N/mm², podle zrnitosti)

Zrnitost malty pro doplnění kamene má rozhodující vliv na strukturu, a tím i na drsnost a lesk doplnění kamene. Aby doplnění kamene co nejpřesněji odpovídalo požadavkům, nabízí systém restaurátorských malt Remmers tři standardní velikosti zrna:

„jemná“, < 0,2 mm

„střední“, < 0,5 mm

„hrubá“, < 2,0 mm

Restaurování kamene

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 059715

Minerální malta pro doplnění kamene, zpracovatelná od nulové tloušťky