Fasády z hrázděného zdiva

Sanační systémy pro komplexní ochranu

Péče a uchování hrázděných staveb byly dříve bezproblémovým a samozřejmým úkolem uživatelů, vlastníků i řemeslníků. Dnes je situace jiná. Podstatně vzrostly požadavky na komfort bydlení, vědomosti a znalosti týkající se hrázděných staveb se naproti tomu výrazně zmenšily. Následkem toho došlo ke značným škodám na stavbách z hrázděného zdiva. Se sanačním systémem pro hrázděné zdivo od firmy Remmers je poprvé možné tento deficit napravit.

Dřevo bylo v Evropě téměř vždycky důležitým stavebním materiálem. S výjimkou severních a východních regionů byla používána z hlediska spotřeby dřeva úsporná, avšak komplikovaná hrázděná konstrukce. Všechny síly zde absorbují vzpěry dřevěného skeletu, zatímco výplně hrázdění mají obvykle „pouze“ funkci uzavření povrchu stěny.

V důsledku působení vnějších sil jako např. zatížení větrem, ale zejména v důsledku délkových změn působením vlhkosti a teploty, se dřevěná konstrukce těchto hrázděných staveb deformuje. Hovoříme zde tedy o rozměrově nestabilních dílcích.

Vzhledem k tomu, že většina masivních výplní hrázděných stěn se těmto deformacím podrobuje jen velmi omezeně, vznikají v oblasti spojů mezi dřevem a výplní hrázdění po určité
době nevyhnutelně praskliny. Protože doposud nejsou k dispozici žádné praktické materiály, které by tento nedostatek definitivně vyřešily, musí být všechny materiály použité
na výplně hrázdění přizpůsobeny této situaci.

Jednou z nejdůležitějších vlastností, kromě nejvyšší možné flexibility z důvodu udržení minimální velikosti trhlin, musí být kapilární absorpce používaných materiálů. Zajišťuje co nejrychlejší transport vlhkosti absorbované v oblasti trhlin pryč od dřeva, směrem do materiálu výplně hrázdění a její následný odvod do okolního prostředí. Zároveň však musí být omezena absorpce vody výplní při zkrápění deštěm. Proto je zapotřebí zvláště „vyvážený“ systém, pokud jde o transport vody.

Na základě dlouholetých zkušeností prof. Gernera byl v posledních letech vyvinut komplexní systém pro opravu staveb s hrázděnou konstrukcí.

Vedle splnění výše uvedených technických požadavků byl kladen důraz na co největší využití historických stavebních materiálů.

V Německu je celá řada historických hrázděných staveb, které mají vysokou ekonomickou a kulturní hodnotu. Tyto budovy jsou ohroženy nedostatečnou péčí a nevhodnými sanačními opatřeními.

Fasády z hrázděného zdiva

9 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 066601

Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Číslo produktu 136801

Odstraňovač nátěrů a graffiti.

Číslo produktu 107205

Minerální penetrace se silně zpevňujícím účinkem

Číslo produktu 232303

Barva na ochranu dřeva a jiných podkladů před povětrnostními vlivy v interiéru i exteriéru

Číslo produktu 104625

Spárovací malta bez cementu

Číslo produktu 057625

Objektová vrchní omítka

Číslo produktu 656610

Vápenný plněný nátěr bez organických pojiv

Číslo produktu 656910

Čistě vápenný nátěr bez obsahu akrylátů

Číslo produktu 235901

Dekorativní středněvrstvá lazura na vodní bázi