Fasády z přírodního kamene

Od historické budovy až po rodinný dům

Na rozdíl od cihel nebo moderních stavebních materiálů se přírodní kámen vyznačuje nejen velkou různorodostí tvarů, barev a textur kamenů, ale i jejich různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Zvláště u přírodního kamene je zachování originálního materiálu a sladění nových sanačních materiálů mimořádně důležité pro dlouhodobé uchování substance. Zpevňovače kamene Remmers se používají po celém světě k ochraně historicky cenných kulturních památek.

Co může být krásnějšího než staré zdivo z vápence nebo pískovce? Domy se dnes už nestaví z přírodního kamene, protože by byly dražší než „normální“ stavby. Proto je třeba dosud zachovalým stavbám z přírodního kamene věnovat zvláštní péči.

Kromě objektů, jako je např. Kolínský dóm, který je životním dílem mnoha restaurátorů a kameníků, jsou předmětem zájmu též především městské stavby se svými římsami a špaletami z přírodního kamene. Na rozdíl od cihel nebo moderních stavebních materiálů se přírodní kámen vyznačuje nejen velkou různorodostí tvarů, barev a textur kamenů, ale i jejich různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Proto je třeba se na něj „pořádně“ podívat. Zvláště u přírodního kamene je zachování originálního materiálu a sladění nových sanačních materiálů mimořádně důležité pro dlouhodobé uchování substance.

©

Pracovní postup

1 Zpevnění zdiva

Pro zvýšení stability či nosnosti dutého a uvolněného zdiva vyplníme dutiny přípravky BSP 3/6 nebo BSP Historic za použití nízkého tlaku (dle směrnice WTA 4-3-98-D).

2 Čištění a odsolení

Čištění se neprovádí pouze kvůli pěknému vzhledu: Ve vrstvách špíny se usazuje vlhkost a škodliviny zamezující vyschnutí podkladu. Soli se v blízkosti povrchu odstraňují odsolovacími kompresními hmotami Remmers Entsalzungskompresse. Přípravky nanášíme jako omítku a odstraňujeme spolu s usazenými solemi asi po 3 týdnech.

3 Odstranění spárovací malty

Téměř každá sanace fasády z pohledového zdiva zároveň zahrnuje obnovení většinou poškozených spár. Zpravidla se spáry musí vyčistit do hloubky 2 cm, popř. – při dvojnásobné šířce spár – ještě hlouběji.

4 Snížení bobtnavosti

U řady přírodních kamenů je hygrické bobtnání a smršťování způsobené jílovitým minerály (zemitý pach při zvlhčení kamene) příčinou závažných poškození. Ošetřením pomocí v současnosti jedinečného prostředku na snížení bobtnavosti, Remmers Antihygro, můžeme snížit rozsah a rychlost bobtnání.

5 Zpevnění

Cílem zpevnění je obnovení původního pevnostního profilu cíleným dodáním pojiv. Pro toto použití existuje řada zpevňovačů kamene na bázi esteru kyseliny křemičité (KSE).

6 Doplnění kamene a spárování

Poškozené kameny vyměníme nebo doplníme přípravkem Remmers Restauriermörtel. Nové spárování provádíme spárovací maltou s odpovídajícími pojivem, zrnitostí a barvou.

7 Hydrofobizace a ochrana před graffiti

Jako preventivní dlouhodobou ochranu před růstem mechu, hub a řas můžeme před hydrofobizací použít impregnaci BFA jako tekutou ochranu před zeleným povlakem. Hydrofobizace je vždy závěrečným aplikačním krokem. Odstranitelný nátěr Remmers Graffitischutz usnadňuje odstraňování čmáranic.

8 Lazura nebo plnicí lazura

Některé přírodní kameny nelze kvůli jejich struktuře hydrofobně impregnovat. Vodoodpudivosti, za určitých okolností přesto nevyhnutelnou, můžeme dosáhnout „plnicí lazurou povrchu“. Speciálně pro tuto oblast použití jsou určeny výrobky Color LA Historic a Color LA Fill Historic.

Vzhledem k velkému vnitřnímu povrchu je vrstva nečistot vynikajícím absorpčním materiálem vlhkosti a plynných a částicových nečistot. Ty obvykle reagují na spodní straně krusty a urychlují destrukci.

Odsolení přírodního kamene a jiných minerálních stavebních materiálů odsolovacími kompresními hmotami je uznávanou metodou, jež výrazně snižuje škodlivé soli ve zdivu a která se osvědčila u řady významných staveb.

Zděné stavby mají dlouholetou tradici. V dřívějších dobách se zdivo stavělo podle řemeslných zásad; formát cihel a tloušťka stěn se řídily odhadovanou zátěží. Dnes hraje v zabezpečení a při rekonstrukci starých budov významnou roli znalost nosné kapacity.

Celá řada přírodních kamenů obsahuje bobtnavé jílovité minerály. Většinou jsou to vrstvené křemičitany, které se svou strukturou podobají knize. Již při nepatrné vlhkosti jsou v důsledku elektrochemické reakce schopny ukládat mezi jednotlivými vrstvami vodu.

Zvětrávání minerálních stavebních materiálů je vždy doprovázeno oslabením jejich struktury. Hlavním úkolem opatření vedoucích ke zpevnění je cílené dodání pojiv a vyplnění pórů vytvořených v důsledku zvětrávání.

Systém restaurátorských malt Remmers byl vyvinut speciálně pro doplnění minerálních stavebních materiálů resp. pro jejich náhradu.

Spáry plní ve stavebních objektech různé funkce, a proto musí mít také odlišné vlastnosti podle příslušných požadavků.

Jako preventivní dlouhodobou ochranu před růstem mechu, hub a řas můžeme před hydrofobizací nebo nátěrem použít tekutou ochranu před zeleným povlakem. V podkladu se díky tomu uloží účinné látky, které působí pouze tehdy, pokud dojde k zátěži.

Ochranná impregnace Remmers Graffiti-Schutz patří do třídy semi-permanentních ochranných systémů proti graffiti. Graffiti a barevné čmáranice lze snadno odstranit horkou vodou aplikovanou vysokotlakým čističem.

Reverzibilní alternativou k hydrofobizaci struktury je nátěrový systém na bázi silikonové pryskyřice Remmers Siliconharz-Farbsystem, který lze použít jako krycí nátěr nebo lazuru.

Fasády z přírodního kamene

2 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 647105

Lazurovací, plnící, "pravá" silikonová barva

Číslo produktu 647605

Lazurovací, "pravý" silikonový nátěr