©

Omítané fasády

Ochrana proti povětrnostním vlivům a možnosti zpracování po staletí

Omítaná fasáda je nejčastěji volenou variantou fasády. Důvodem je mimo jiné rozmanitost ve tvaru a barvě. Tradičními omítkami na fasády jsou vápenocementové omítky. K dispozici jsou také tepelně izolační omítky, které jsou vyrobeny z tepelně izolační spodní omítky a vodoodpudivé minerální vrchní omítky. Používají se pro pevné stěny o střední tloušťce a kombinují dobré izolační schopnosti s odpovídajícími stavebně fyzikálními vlastnostmi.

V minulosti byla omítka ochranou proti povětrnostním vlivům, která zároveň zakrývala a vizuálně sjednocovala různé materiály. Později byla a stále ještě je využívána hlavně díky své adaptabilitě a přizpůsobivosti a různorodým možnostem použití. Kromě své přirozené barvy mohou mít omítky jakoukoliv požadovanou barvu, kterou získají buď konečným nátěrem nebo pomocí pigmentů, jež omítku probarví. Omítky navíc umožňují vytvářet na povrchu fasád plastické a ozdobné prvky.

Stárnutí omítané fasády může probíhat různými mechanismy. Mimořádnou zátěží pro zdivo jsou například změny počasí. Výsledkem jsou praskliny, poškození vodou a oddělení vrstev fasády až po odpadání. Nejvíce jsou ohroženy tmavší plochy, dále přechody materiálů, omítkové hrany jako jsou římsy a šambrány oken, jakož i nátěry s odlišnou roztažností a s utěsňujícím účinkem.

Dlouhodobě dobrého stavu omítané fasády lze docílit kvalitním provedením a stavebními opatřeními, jako jsou přesahy střechy, římsy chránící proti dešti, kamenné sokly, a především pravidelnou údržbou. Remmers nabízí ty správné systémy.

Nečistoty ukládají vlhkost a škodlivé látky a brání vyschnutí podkladu. Měly by být proto vždy odstraněny. Přitom platí pravidlo: Čištění provádějte tak intenzivně, jak je to nutné, ale co nejšetrněji!

Použitím takzvaných pružných segmentů byly vyvinuty elastifikované zpevňovače kamene na bázi esteru kyseliny křemičité (KSE), které tvoří film mnohem lépe než klasické zpevňující produkty. Elastifikované zpevňovače kamene jsou ideální pro zpevnění struktury omítky, která má být zachována.

Stavby se mění. V průběhu času se na fasádách ukládají nečistoty a škodlivé látky z ovzduší. Do fasád proniká vlhkost. Při renovaci se fasády sice většinou čistí, ale to obvykle nestačí.

Často není nutné starou omítku úplně odstranit, i když má pár trhlin. V takových případech se osvědčilo přetáhnout fasádu tenkovrstvou omítkou.

Štukové prvky propůjčují fasádě mimořádný vzhled. Jsou symbolem tradiční řemeslné dovednosti. Fasády budov ozdobené štukovými prvky utvářejí historický ráz měst.

Jako preventivní dlouhodobou ochranu před růstem mechu, hub a řas můžeme před hydrofobizací nebo nátěrem použít tekutou ochranu před zeleným povlakem. V podkladu se díky tomu uloží účinné látky, které působí pouze tehdy, pokud dojde k zátěži. To zajišťuje účinnou ochranu po velmi dlouhou dobu.

Kromě barevného provedení fasády mají fasádní nátěry také ochrannou funkci domu. Ta spočívá především v zabránění pronikání vlhkosti, a tím i škodlivin do stavby, a zároveň v zajištění dostatečné paropropustnosti.

Omítkové fasády

29 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 022001

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Číslo produktu 040030

Omítkový podhoz podle WTA

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 040825

Minerální štuková omítka

Číslo produktu 067105

Povrchově aktivní roztok na odstraňování nečistot, špíny, prachu, oleje a mastných usazenin.

Číslo produktu 066601

Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Číslo produktu 136801

Odstraňovač nátěrů a graffiti.

Číslo produktu 643805

Hloubková penetrace s hydrofobním a zpevňujícím účinkem

Číslo produktu 072505

Hloubková penetrace na vodní bázi se zpevňujícím a hydrofobním účinkem

Číslo produktu 064205

Penetrace s hydrofobním účinkem

Číslo produktu 107205

Minerální penetrace se silně zpevňujícím účinkem

Číslo produktu 051725

Univerzální lepicí a výztužná malta