• Color LA

  Číslo produktu 640005

  Color LA

  "Pravý" silikonový nátěr chráněný proti plísním a řasám

  Odstín: bílý | 6400
  Odstín: bílý | 6400
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Nízkomolekulární silikonová emulze
  Hustota (20 °C) 1,45 - 1,53 g/cm³ v závislosti na odstínu
  Hodnota pH Cca 8,5
  Pigment Světlostálé oxidové, odolné proti alkáliím
  Viskozita 3000 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter
  Propustnost vodní páry sd ≤ 0,05 m
  Koeficient nasákavosti podle DIN EN ISO 1062-3 w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Pórovitý, minerální podklad v exteriéru
  • Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry
  • Akrylátové omítky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5)
  • Vysoce prodyšný sd ≤ 0,05 m
  • Nezpomaluje karbonataci
  • Minimální pnutí
  • Matný, podobný minerálním látkám
  • Nepatrný sklon k zašpinění
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer H (č. 0642).

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer HF nebo Primer Hydro HF.

    Pro strukturální sjednocení podkladu použít jako podnátěr Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA, č. 0560).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Technologická přestávka mezi jednotlivými pracovními kroky je min. 6 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček a airless stříkací zařízení.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Stříkance ihned vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 200-250 ml na pracovní postup / m²
   • Cca 0,2 - 0,25 l/m² na pracovní krok

   • Nutné vždy min. 2 nátěry

    Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA