• Color LA

  Číslo produktu 640005

  Color LA

  "Pravý" silikonový nátěr chráněný proti plísním a řasám

  Odstín: bílý | 6400
  Odstín: bílý | 6400
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Emulze nízkomolekulární silikonové pryskyřice, čistá akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) 1,45 - 1,53 g/cm³ v závislosti na odstínu
  Hodnota pH Cca 8,5
  Pigment Světlostálé oxidové pigmenty odolné vůči alkáliím
  Viskozita 3000 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter
  Propustnost pro vodní páru
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,05 m
  Koeficient nasákavosti
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Pórovitý, minerální podklad v exteriéru
  • Pevné silikátové, silikonové a matné disperzní nátěry
  • Akrylátové omítky

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙h0,5)
  • Vysoce prodyšný sd ≤ 0,05 m
  • Nezpomaluje karbonataci
  • Minimální pnutí
  • Matný, podobný minerálním látkám
  • Nepatrný sklon k zašpinění
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Pro strukturální sjednocení podkladu použít jako podnátěr Color LA Fill (Siliconharz Füllfarbe LA, č. 0560).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Technologická přestávka mezi jednotlivými pracovními kroky je min. 6 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček a Airless stříkací zařízení.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Stříkance ihned vyčistit vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 200-250 ml na pracovní postup / m²
   • Cca 0,2 - 0,25 l/m² na pracovní krok

   • Nutné vždy min. 2 nátěry

    Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA