©

Obnova a opravy štuku

Dodnes je to individuální ruční práce

Štukové prvky propůjčují fasádě mimořádný vzhled. Jsou symbolem tradiční řemeslné dovednosti. Fasády budov ozdobené štukovými prvky utvářejí historický ráz měst. Štukem se rozumí nejen bohaté plastické barokní a rokokové ozdoby, ale např. také jednoduché římsy, špalety, lizény a podobně.

Z hlediska zpracování rozlišujeme mezi tradiční taženou maltou na římsy a továrně vyrobenými, prefabrikovanými štukovými profily a ozdobami. Pro oba způsoby má společnost Remmers řešení, která co nejlépe splňují soudobé požadavky na zpracovatelnost, rychlost a životnost.

Obnova a oprava štuku

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 022001

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Číslo produktu 051125

Rychle tuhnoucí malta pro tažení jader štukových prvků

Číslo produktu 051225

Rychletuhnoucí malta pro jemně strukturovaný povrch nových a starých štuků

Číslo produktu 052125

Tekutá malta k vytváření štukových prvků

Číslo produktu 056306

Rychlovazná správková malta na bázi románského cementu pro opravy spárování a omítek