Číslo produktu 051925

VM Fill rapid

Rychle tuhnoucí filcovatelná lepicí a opravná malta

Odstín: smetanově bílý | 0519
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tlaku Cca 10 N/mm²
Velikost zrna ≤ 0,5 mm
Kapilární absorpce vody w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
Tloušťka vrstvy Jednovrstvá 2 - 4 mm
Dvouvrstvá až do max. 6 mm
Sypná hmotnost Cca 1,4 kg/dm³
Záměsová voda 5,7-5,9 l/25 kg
Difúze vodních par sd = 0,5 m (tloušťka vrstvy 2 mm)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Rychlá lepicí malta, stěrka a tenkovrstvá omítka
 • Oprava popraskaných omítek a tepelně izolačních fasád
 • Omítka na podezdívky

Vlastnosti

 • Rychlé tuhnutí
 • Vodoodpudivý
 • Paropropustný
 • Dobrá přilnavost
 • Filcovatelný
 • Odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Podklad předvlhčit do matně vlhka.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

  • Kontaktní vrstva

   Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    

   Armovací vrstva

   Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

   Ve vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

    

   Úprava povrchu

   Druhou vrstvu nanášet metodou čerstvý do čerstvého.

   Upravit do hladka vhodným nářadím.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

   Práci v souvislé ploše nepřerušujte.

   Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Míchací zařízení, hladítko, lžíce, filcové hladítko, houbové hladítko

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,3 kg/m²/mm vrstvy

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

   Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

   Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

   Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.