Číslo produktu 051725

VM Fill

Univerzální lepicí a výztužná malta

Odstín: starobílá (altweiß) | 0517
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pevnost v tlaku ( 28 d) > 5 N/mm²
Velikost zrna ≤ 0,5 mm
Kapilární absorpce vody w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
Tloušťka vrstvy Jedna vrstva 2 - 4 mm
Dvojitá vrstva až do max 6 mm
Sypná hmotnost Cca 1,5 kg/dm³
Záměsová voda 5,8-6,0 l/25 kg
Difúze vodních par sd = 0,5 m (2 mm vrstvy)

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Lepicí a armovací malta
 • Oprava popraskaných omítek a tepelně izolačních fasád
 • Omítka na podezdívky

Vlastnosti

 • Vodoodpudivý
 • Paropropustný
 • Dobrá přilnavost
 • Odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu
 • Vhodný pro strojní zpracování
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Podklad předvlhčit do matně vlhka.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Kontaktní vrstva

   Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    

   Armovací vrstva

   Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

   Ve vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

    

   Úprava povrchu produktem VM Fill

   Druhou vrstvu nanášet metodou čerstvý do čerstvého.

   Upravit do hladka vhodným nářadím.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    

   Úprava povrchu produktem VM Fill rapid

   Naneste přípravek na tvrzenou vrstvu pomocí vhodného nástroje.

   Upravit do hladka vhodným nářadím.

   Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    

   Lepení tepelněizolačních desek

   Lepení bodovou metodou.

    

 • Pokyny ke zpracování
  • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

   Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

   Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

   V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

   Práci v souvislé ploše nepřerušujte.

   Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

   Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
  • Míchací zařízení, zubové hladítko, zednická lžíce, hladítko, špachtle

   Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • 1,2 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
  • Cca 1,2 kg/m²/mm vrstvy

  • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

 • Obecné pokyny
  • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

   Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

   Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

   Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

   Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

   Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

   Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.