Pair Meadow Nature©

Kolik [eco] je v Tobě?

Induline LW-722 [eco] na bázi obnovitelných surovin

Ochrana zdrojů díky bilanci biomasy

Zdroje naší planety jsou omezené, a proto hraje otázka udržitelnosti stále větší roli v oblasti vývoje produktů. U nového výrobku Induline LW-722 [eco] se firma Remmers již od počátku hodnotového řetězce výrobku orientovala na: hmotnostní bilanci, která odpovídá a propojuje nastavené hodnoty firmy na udržitelnost, kvalitu a náklady odpovídající požadavkům trhu.
Přitom platí: čím více litrů Induline LW-722 [eco] na báze pojiva z udržitelné biomasy je poptáváno a vyrobeno, tím více fosilních surovin bude na začátku procesu nahrazeno biomasou – tím zůstane bilance vyrovnaná.
Tento princip je srovnatelný s ekologickým proudem, zákazníci ovlivňují pomocí svého vědomého rozhodnutí se pro udržitelné produkty vývoj v budoucnosti.

Při výrobě 20 litrového balení Induline LW-722 [eco] ušetříme ve srovnání s tradičním lakem cca 4 litry ropy.
Vývojem Induline LW-722 [eco] dělá firma Remmers další krok směrem k „zelené budoucnosti“. Využitím pojiva na základě biomasy nezůstane pouze pro další generace více fosilních surovin v zemském povrchu, ale odvádíme i aktivní příspěvek ke snížení skleníkových plynů. Kdo se rozhodne pro Induline LW-722 [eco], nechrání tak pouze svoje dřevo-hlinková-okna, ale stejnou měrou globální zdroje a naše životní prostředí.

©

1.000 litrů Induline LW-722 [eco] ušetří tolik CO₂, jako se uvolní při jednom letu z Moskvy do Paříže.
Využitím pojiva na báze biomasy místo konvenčního pojiva ušetříte na 1.000 litrů Induline LW-722 [eco] tolik kg CO₂, jaké se uvolní při letu na vzdálenost 2.500 km. To dopovídá přibližně vzdálenosti z Moskvy do Paříže (2.488 km).

Induline LW-722 [eco]

První okenní nátěr, který chrání přírodní zdroje

Připraven pro udržitelné stavebnictví

DGnB, LEED, BNB & Co.

Induline LW-722 [eco] disponuje excelentními vlastnostmi pro životní prostředí, které přispívají ke zdravému klimatu bydlení. Tímto je certifikace podle RAL ZU 12a „Blauer Engel“ (Modrý anděl) již zažádána. Nic nestojí ani v cestě při využití v rámci udržitelného stavitelství (např. DGnB). Přehled můžete získat v našem listě udržitelnosti.