©

Příčná izolace

Remmers nabízí maximální úroveň ochrany také při extrémním tlakovém zatížení

Se zavedením třídy expozice vůči působení vody W4-E byly definovány jasné požadavky pro produkty určené k příčné izolaci uvnitř stěn v kontaktu s terénem a pod nimi. Tak je například požadováno, aby zvolený typ izolace dokázal bez porušení snášet svisle působící zatížení a proti horizontálně působícímu zatížení vykazoval dostatečnou pevnost ve střihu. Oba požadavky lze podle normy DIN 18533 splnit použitím minerálních izolačních stěrek přemosťujících trhliny.

©

Kapilární voda ve stěnách a pod nimi (W4-E)

Jak je už od roku 2012 zakotveno v Eurokódu 6 (DIN EN 1996), materiály pro příčnou izolaci musí být podle normy DIN 18533 nyní schopné bez poškození odolávat jmenovitému vertikálnímu i horizontálnímu zatížení. Díky smykově pevnému spojení mezi základovými deskami a zdivem na nich vystavěným se v této oblasti osvědčily minerální izolační stěrky se schopností přemostění trhlin.

Pokud chcete nejen dostát normě, ale navíc k tomu zaručit vysoký stupeň ochrany, doporučuje Remmers pro takové případy produkt MB 2K. Tento hybridní produkt má nejen vynikající přilnavost k minerálním materiálům, ale je díky své unikátní technologii, která využívá plnivo z pryžového granulátu, navíc vůči tlaku třikrát odolnější než vyžaduje norma.

Prokazující certifikace:

  • AbP podle PG MDS
  • Certifikát prokazující deformaci při třikrát vyšším zatížení, než požaduje norma (převzato z DIN EN 15814)

Příčná izolace na základových deskách

Jak je už od roku 2012 zakotveno v Eurokódu 6 (DIN EN 1996), materiály pro příčnou izolaci musí být podle normy DIN 18533 nyní schopné bez poškození odolávat jmenovitému vertikálnímu i horizontálnímu zatížení. Díky smykově pevnému spojení mezi základovými deskami a zdivem na nich vystavěným se v této oblasti osvědčily minerální izolační stěrky se schopností přemostění trhlin. Tyto požadavky dokonale pokrývá kombinace speciálního základního nátěru Kiesol MB a minerální izolace MB 2K a ještě kromě toho nabízí optimální ochranu proti kapilární vzlínající vlhkosti.

1 Přípravné práce

Ocelovým kartáčem nebo bruskou odstraňte stávající složky snižující přilnavost.

2 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol MB. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete na způsob stěrky první izolační vrstvu produktu MB 2K. Izolaci na vnitřní straně nanášejte s přesahem přibližně 50 mm.

4 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu MB 2K.

5 Vrstva zdiva

Po dostatečném vyschnutí izolační hmoty vystavte zeď.

©

Izolace bloků – speciální řešení s optimální ochranou

Aby se zabránilo provlhnutí konstrukce během rané fáze výstavby, doporučuje se odizolovat první kamennou vrstvu stěny suterénu. Ideálním materiálem k tomuto účelu je MB 2K. MB 2K umožňuje jednak vytvořit příčnou izolaci, jednak chrání před vlhkostí také zadní stěnu, navíc způsobem vyhovujícím normě. Díky tomu odpadají nepříjemné prostoje i komplikované pořadí následných vrstev – to vše je minulostí.

1 Přípravné práce

Při vyzdívání kamenných otvorů zakončete okraje zdicí maltou. U zděné konstrukce nezapomeňte srazit hrany.

2 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol MB. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete na způsob stěrky produkt MB 2K. První vrstvu kamenů zaizolujte po celé ploše a izolaci na obou stranách přetáhněte minimálně o 100 mm na základovou desku.

4 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození (jen povrch kamenné vrstvy), naneste produkt MB 2K.

5 Druhá vrstva zdiva

Po dostatečném vyschnutí izolační hmoty vystavte zeď.

©

Horizontální izolace pod zdivo

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 040525

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 675225