Číslo produktu 650005

Color PA

Jakostní čistě akrylový fasádní nátěr

Odstín: bílá (weiß) | 6500
Odstín: bílá (weiß) | 6500
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo 100 % čistý akryl
Hustota Cca 1,3 g/cm³
Hodnota pH 9,0
Pigment Světlostálé, alkáliím odolné oxidické pigmenty, resp. oxid titaničitý
Viskozita Cca 3000 mPa∙s
Plniva Minerální plniva

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Stupeň lesku Hedvábně matný
Propustnost pro vodní páru
(DIN EN ISO 7783-2)
sd ≤ 0,3 m *
Propustnost pro CO2 (ČSN EN 1062-6) sd ≥ 252 m *
Koeficient nasákavosti
(DIN EN 1062-3)
w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5) *
Struktura povrchu Hladký
Odolnost vůči povětrnostním vlivům Velmi dobrá

* Hodnoty se týkají dvojnásobného nátěru o celkové tloušťce zasucha 180 µm.

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Fasádní a betonové povrchy
 • Systémy povrchové ochrany betonu podle DIN EN 1504/DIN V 18026
  Systém Remmers OS-B / OS 2:
  Primer Hydro HF + Color PA
  Systém Remmers OS-C / OS 4:
  Colour PA Fill + Color PA
  Systém Remmers OS-C / OS 4:
  Betofix Fill + Colour PA

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Zpomaluje karbonizaci sd CO2 : ≥ 252 m
 • Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
 • Propustnost pro vodní páru sd < 0,3 m
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Velmi dobrá krycí schopnost
 • Stálobarevný
 • Uvedeno v seznamu BASt
 • Testovaný dle DIN EN 1504-2
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

   Bez obsahu škodlivých solí.

  • Přípravy

   Uvolněné, staré nátěry beze zbytku odstranit.

   Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

   Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
  • Materiál dobře promíchejte.

   Nanášet na plochu vhodným nářadím.

   Materiál aplikujte podle vlastností podkladu ve 2 – 3 vrstvách.

   Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

 • Pokyny ke zpracování
  • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

   Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

   Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
  • Štětec, plochý štětec, plyšový váleček, Airless - stříkací zařízení

  • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 200 ml / m² na pracovní postup
  • Dle přípravy podkladu cca 200 ml/m² na vrstvu

  • Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

   Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

   Pro systémy povrchové ochrany OS 2 a OS 4 viz příslušný protokol o zkoušce.

 • Obecné pokyny
  • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.