©

Izolace soklů

Systémová řešení pro trvalou ochranu soklových konstrukcí

Izolace soklů se tradičně prováděla pomocí minerálních izolačních tmelů. Ty však mají jednu zásadní nevýhodu: drží výlučně na minerálních podkladech. To znamená, že u novostaveb je nutné je nanášet ještě před živičnou izolací, která je v kontaktu s terénem. U nového produktu MB 2K je tomu jinak: kombinuje vlastnosti minerálních izolačních stěrek přemosťujících trhliny s vlastnostmi silnovrstvých živičných stěrek modifikovaných plastickou hmotou – to vše v jednom produktu.

©

(W4-E)

Stříkající voda a půdní vlhkost působící na soklové konstrukce

Pomocí třídy expozice vůči působení vody W4-E, vytvořené speciálně pro soklové konstrukce, byly vedle kapilárně vzlínající vody ve stěnách a pod nimi definovány také účinky stříkající vody a půdní vlhkosti na soklové konstrukce. V této oblasti lze izolace MDS překlenující trhliny díky novému znění normy nyní používat k izolaci soklových konstrukcí jako jedinou aplikovanou izolaci.

Tyto systémy se v praxi sice osvědčily, ale mají jednu zásadní nevýhodu: drží výlučně na minerálních podkladech.

U produktu MB 2K je tomu ovšem jinak: Tento materiál má tak vynikající lepivost, že drží na všech podkladech běžně používaných ve stavebnictví, dokonce na živičných izolačních materiálech. To otevírá zcela novou oblast použití. Ohledně jeho lepicích schopností neexistují téměř žádná omezení. Veškeré přechodové oblasti na soklových konstrukcích lze bez problémů zatmelit.

Prokazující certifikace:

  • AbP podle PG MDS
  • Tahová pevnost stěrky MB 2K na živičném podkladu

Izolace a utěsnění přechodů na soklech

Při hydroizolaci stavby s použitím těsnicího materiálu nanášeného v kapalném stavu je na přechodu na sokl budovy téměř vždy nutná změna materiálu. Tradiční metoda spočívala v tom, že pro soklovou konstrukci se použila minerální hydroizolace a pro konstrukci v kontaktu s terénem živičná hydroizolace.
Přechod mezi minerálním a živičným systémem, který na soklu vzniká, představuje podle použitých materiálů vždy určitou slabinu. A právě zde nachází uplatnění speciální technologie MB 2K. Materiál MB 2K vykazuje optimální lepivé schopnosti jak na minerálních, tak také na živičných podkladech, takže jej lze s úspěchem nanášet i na živičné substráty. V souladu s novými normovými předpisy lze tímto způsobem oblast přechodu naprosto bezpečně ochránit.

1 Přípravné práce

Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Základní nátěr
Rovnoměrně naneste produkt Kiesol MB. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná
místa vyspárujte.

3 Záškrab

Naneste záškrab MB 2K na použitý PMBC materiál a minerální podklad
(s přesahem nejméně 100 mm).

4 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete první izolační vrstvu stěrky MB 2K.

©

5 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu MB 2K.

6 Izolace soklu

Proveďte odbornou montáž izolace soklu v oblasti se stříkající vodou, včetně soklové omítky.

7 Izolace omítky

Proveďte izolaci soklové omítky s utěsněním pórů stěrkou MB 2K. Izolace musí vést minimálně 50 mm nad horní hranou terénu.

8 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

9 Konečná úprava povrchu

Soklovou omítku včetně izolace přetřete nátěrem Color PA.

Izolace pod předezdívkou

Pro izolaci paty dvouvrstvých zdí nebyla aplikace izolačních materiálů nanášených v tekutém stavu, jako jsou PBMC materiály nebo materiály MDS překlenující trhliny, v předpisech až dosud jednoznačně upravena. Díky novým předpisům, které v poslední době vstoupily v platnost, nyní došlo k normativnímu zachycení výše jmenovaných, v praxi osvědčených systémů produktů. Pružná silnovrstvá živičná stěrka modifikovaná plastickou hmotou (KMB) Remmers MB 2K dokáže díky své jedinečné charakteristice zabodovat v této oblasti. Stěrka MB 2K nejenže splňuje požadavky pro trhliny překlenující materiály MDS (PG MDS), ale kromě toho více než trojnásobně překračuje hodnotu tlakové zatížitelnosti pro materiály PMBC. MB 2K se navíc velmi snadno zpracovává a lze ji nanášet jak stěrkou či špachtlí, tak také nástřikem v polotekutém stavu. Ve spojení s izolačními pásy z potahovaného rouna řady VF se toto systémové řešení velmi snadno sestavuje a upevňuje, má vysokou praktickou využitelnost a od června 2017 navíc splňuje potřebné normové požadavky.

Prokazující certifikace:

  • AbP podle PG MDS
  • Certifikát prokazující deformaci při třikrát vyšším zatížení, než požaduje norma (převzato z DIN EN 15814)

1 Přípravné práce

Srazte hrany vystupující části stěny. Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol MB. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 Záškrab

Naneste záškrab MB 2K.

4 Instalace izolační pásky

Do vnitřních rohů naneste vyrovnávací vrstvu MB 2K a za čerstva do ní nainstalujte izolační pásku VF.

5 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete první izolační vrstvu MB 2K.

6 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu MB 2K.

7 Vrstva zdiva

Po dostatečném vyschnutí izolační hmoty vystavte zeď.

©

Izolace soklu

8 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 507101

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

Číslo produktu 500301

Samolepicí butylová těsnicí páska potažená rounem

Číslo produktu 040525

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 042325

Rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka

Číslo produktu 482201

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace

©

Pro každého, kdo se chce dozvědět více

Na úvodní stránce našich webových stránek najdete ilustrovanou příručku „Remmers Sockel-Fibel“ (ABC pro sokly) s podrobnými informacemi souvisejícími se sokly budov, jako jsou například výpočetní tabulky, ukázkové postupy prací nebo detailní schémata.

Více informací