Číslo produktu 507401

Tape VF 120

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Barva Modrá
Nejvyšší síla v tahu Boční: 122%
Podélná: 93,6%
Po vystavení kapalným chemikáliím
Boční: 131%
Podélná: 111%
Vodotěsnost Cca 3,0 bar
Hodnota sd 5 m
Teplotní odolnost -20 °C do +90 °C
Tloušťka 0,65 mm

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • Pro interiér i exteriér
 • Utěsnění v přechodu na WU betonové konstrukce (PG-ÜBB)
 • Izolace soklu
 • Spřažená izolace
 • Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů na jiné než minerální stavební hmoty a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo

Vlastnosti

 • Vysoce flexibilní
 • Vysoká tažnost a resilience
 • Speciální povrchová úprava z rouna
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Přípravy

   Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

   Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

   Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.

   Na minerální a zdrsněné podklady provést záškrab z těsnicího materiálu!

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

 • Zpracování
  • Naneste izolační materiál jako lepidlo, zapracujte těsnicí pásku celoplošně bez bublinek

   V rozích spolu s páskou zapracovat prvky pro vnitřní (Innenecke VF, č. výr. 5074) a vnější (Außenecke VF, č. výr. 5073) roh tak, aby se překrývaly.

   V případě prostupů se může použít prvek Wandmanschette VF (č. výr. 5077) nebo prvek vytvořený z těsnicí pásky VF 500 (č. výr. 5075).

   V závislosti na použité izolační hmotě provést 2. a 3. izolační vrstvu na celé ploše.

 • Pokyny ke zpracování
  • Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

   Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž.
   Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.

  • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/ chraňte před vlhkostí
  • Neomezená doba skladování
  • Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

 • Spotřeba
  • podle aplikace / m²
  • Podle potřeby

 • Obecné pokyny
  • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

   Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

   Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

   Vždy vytvořte testovací plochy!

 • Pokyny k likvidaci
  • Likvidujte dle platných předpisů.

Možné systémové produkty