• Fugenband SK 10/Fugenband SK 25

  Číslo produktu 501701

  Tape XA 100/XA 250

  Samolepicí butylová těsnicí páska potažená rounem

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Prodloužení při přetržení (DIN 53504 S2) Protažení napříč: cca 165% po skladování v suchu, cca 181% po
  skladování v 3% roztoku hydroxidu draselného
  Barva Modrý
  Celková šířka XA 100 = 100 mm
  XA 250= 250 mm
  Vodotěsnost Cca 1,0 bar
  Tloušťka XA 100 = cca 0,7 mm
  XA 250 = cca 0,8 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Pro interiér i exteriér
  • Vázání a spojení MB 2K, MB TX 2K, Betofix OS 5b+; PMBC a flexibilních minerálních izolačních stěrek k neminerálním stavebním materiálům a spojovacím plochám, jako jsou plasty, kovy a dřevo.

  Vlastnosti

  • Flexibilní
  • Vysoká přilnavost
  • Speciální povrchová úprava z rouna
  • Vodotěsný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Nosné, suché, čisté a bezprašné.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

    Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.

    Na minerální a zdrsněné podklady provést záškrab z těsnicího materiálu!

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Zpracování
   • Nalepit přímo na připravený podklad.

    V rozích pásku naříznout a nalepit tak, aby se překrývala.

    Celou plochu pásky převrstvit těsnicím materiálem.

    Opatrně uvolněte částečné přilnutí silikonové fólie a pokračujte v odlepování fólie.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

    Při práci nad spojovací páskou nesmí dojít k jejímu poškození.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž.
    Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/ chraňte před vlhkostí
   • Neomezená doba skladování
   • Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

    Role se musí skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo tlakovým bodům.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  Možné systémové produkty