©

Vnější izolace

Účinná ochrana před působením vody zvnějšku

Nejdůležitějšími aspekty, které musí splňovat moderní izolační systémy, je rychlé a snadné zpracování, vysoká míra ochrany a krátká doba čekání. Podle přání mnoha zpracovatelů je ideální takový postup, kdy po instalaci či nanášení izolačního materiálu v jeden den je možné hned následující den v práci pokračovat. Izolační systémy Remmers právě tyto požadavky splňují.

©

Izolace konstrukcí v kontaktu s terénem (W1-E / W2-E)

Díky novému znění normy je nyní povoleno používat izolace MDS překlenující trhliny také pro izolaci betonových základů pro třídu expozice vůči působení vody W1-E. V těchto případech lze na základě stávajícího certifikátu abP podle PG MDS v souladu s normou použít produkt MB 2K.

Vzhledem k tomu, že produkt MB 2K splňuje nejen požadavky na izolaci MDS překlenující trhliny, ale prokazatelně splňuje také vlastnosti izolací PMBC, dokáže tento flexibilní, polymerem modifikovaný asfaltový tmel pro silnovrstvé izolační povlaky pokrýt i aplikace nad rámec normy. Při sjednání zvláštního ujednání pro konkrétní objekt lze tento materiál nezávisle na typu podkladu následně použít pro izolaci u tříd expozice vůči působení vody W1-E a W2-E.

Prokazující certifikace:

  • AbP podle PG MDS
  • AbP podle PG ÜBB
  • Splňuje požadavky zkoušek pro PMBC materiály (DIN EN 15814)

Záruka Remmers RIG na systémy vnější izolace konstrukcí v kontakt

Nejdůležitějšími aspekty, které musí splňovat moderní izolační systémy, je rychlé a snadné zpracování, vysoká míra ochrany a krátká doba čekání. Systém Remmers MB 2K právě tyto požadavky zcela splňuje. V kombinaci se systémem záruky Remmers (RIG) nabízíme nejen špičkové systémy produktů pro konstrukcí v kontaktu s terénem, ale také dvojitou ochranu. Firmám s certifikací RIG stačí k náležité realizaci v systému RIG převzít pouze zákonem předepsanou 5letou záruku (smlouva BGB), resp. 4letou záruku (smlouva VOB/B). Rozšířenou záruku a záruční servis v celkové délce 10 let přejímá ve 100% rozsahu společnost Remmers. Velká výhoda pro odborné realizační firmy: Systém 10leté záruky vůči investorovi má exkluzivní charakter, a díky tomu nabízí rozhodující konkurenční výhodu.

1 Přípravné práce

U výstupků základů srazte hrany. Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Vyrovnání

Nerovnosti a vadná místa větší než 5 mm zatmelte přípravkem WP DS Levell. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol (zředěný s vodou v poměru 1:1). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná místa vyspárujte.

4 Ochranná izolace zadní strany

Štětkou naneste rovnoměrně zadní ochrannou izolaci WP DS [basic].

©

5 Těsnicí klín

V čerstvě nanesené ochranné izolaci zadní strany vytvořte vyrovnávacím tmelem WP DS Levell žlebové zakončení a vyprofilujte je speciální lžící s poloměrem 50 mm.

6 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol (zředěný s vodou v poměru 1:1). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná místa vyspárujte.

7 Zdrsněná vrstva

Naneste zdrsněnou vrstvu stěrky MB 2K.

8 První izolační vrstva

Naneste první izolační vrstvu stěrky MB 2K.

9 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu MB 2K.

10 Tepelná izolace

Po dostatečném proschnutí proveďte celoplošné nalepení tepelné izolace pomocí některé PMBC stěrky Remmers MB 2K nebo 2K.

11 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

Hospodárná řešení pro betonové suterénní konstrukce

Stěrka MB 2K obzvláště vyniká díky svému univerzálnímu použití; jedinečná je ale také finanční úspornost tohoto systému. Té se dosahuje jednak díky rychlému, na počasí nezávislému schnutí, které umožňuje zkrátit čas výstavby na minimum, ale hlavně také díky relativně nízkým nákladům na materiál. I pro izolaci konstrukcí v kontaktu s terénem v tlakové vodě stačí pouze vrstva o tloušťce 3 mm bez textilní vložky. Oproti dosavadním systémům, které vyžadují vrstvu o tloušťce 4 mm, se tak ušetří materiál i dodatečný pracovní postup se zakládáním textilní vložky. Obzvláště efektivní je nanášení stěrky MB 2K stříkáním. S odpovídající stavební technikou představuje hospodárnou alternativu k ručnímu nanášení už od velikosti plochy přibližně 40 až 50 m².

1 Přípravné práce

U výstupků základů srazte hrany. Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Vyrovnání

Nerovnosti a vadná místa větší než 5 mm zatmelte přípravkem WP DS Levell. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol MB. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná
místa vyspárujte.

4 Záškrab

Naneste záškrab MB 2K

©

5 Instalace izolační pásky

Do vnitřních rohů naneste vyrovnávací vrstvu MB 2K a za čerstva do ní nainstalujte izolační pásku VF.

6 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete první izolační vrstvu stěrky MB 2K.

7 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu MB 2K.

8 Tepelná izolace

Po dostatečném proschnutí proveďte celoplošné nalepení tepelné izolace pomocí některé PMBC stěrky Remmers MB 2K nebo 2K.

9 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

Vysoce kvalitní izolace suterénních konstrukcí pomocí PMBC

Od zavedení nové normy upravující izolační technologie (v červenci 2017) lze silnovrstvé živičné stěrky modifikované plastickou hmotou (PMBC), jako je například Remmers PBD 1K / 2K, používat také k vnější hydroizolaci proti tlakové vodě (třída W2.1-E). Dosud to bylo možné jen mimo rámec norem a pouze s odpovídajícím zvláštním ujednáním. Požadavky na produkty PMBC se oproti tomu nijak nezměnily a nadále jsou definovány v evropské harmonizované materiálové normě DIN EN 15814. Produkty, které se používají k přechodu na betonové konstrukce WU, musí kromě splnění evropských požadavků (označení CE) splňovat také požadavky certifikátu AbP podle PG-ÜBB „allgemein Übergang an WU Betonkonstruktionen zulässig bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ (obecné stavební osvědčení o přechodu na betonové konstrukce WU). Izolace PMBC se zpravidla nanášejí roztíráním stěrkou. Alternativou může být také strojová aplikace materiálu pomocí vhodné techniky. Bez ohledu na použitou aplikační metodu je nutné dbát na dodržení tloušťky jednotlivých vrstev pro vysychání podle aktuální normy pro izolace.

1 Přípravné práce

U výstupků základů srazte hrany. Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Vyrovnání

Nerovnosti a vadná místa větší než 5 mm zatmelte přípravkem WP DS Levell. Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol (1 : 1 s vodou). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná místa vyspárujte.

4 Ochranná izolace zadní strany

Štětkou naneste rovnoměrně zadní ochrannou izolaci WP DS [basic].

©

5 Těsnicí klín

V čerstvě nanesené ochranné izolaci zadní strany vytvořte vyrovnávacím tmelem WP DS Levell žlebové zakončení a vyprofilujte je speciální lžící s poloměrem 50 mm.

6 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste produkt Kiesol (1 : 1 s vodou). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou. Vyrovnávaná místa vyspárujte.

7 Záškrab

Naneste záškrab PBD 2K.

8 První izolační vrstva

Naneste a rovnoměrně rozetřete první izolační vrstvu PBD 2K.

9 Druhá izolační vrstva

Jakmile první vrstva zaschne natolik, že nehrozí poškození, naneste druhou izolační vrstvu produktu PBD 2K.

10 Tepelná izolace

Po dostatečném proschnutí proveďte celoplošné nalepení tepelné izolace pomocí PBD 2K.

11 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

Vnější izolace

15 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 2088830

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková

Číslo produktu 507101

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

Číslo produktu 500301

Samolepicí butylová těsnicí páska potažená rounem

Číslo produktu 082301

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Číslo produktu 040525

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 042325

Rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka

Číslo produktu 294025

Dvousložková multifunkční hydroizolace budov na bázi obnovitelných surovin

Číslo produktu 081501

Třívrstvý ochranný systém na bázi PET-Recyklátu