Číslo produktu 081601

  DS Protect Clip [basic]

  Držák pro DS Protect [basic] a DS Protect AL

  Varianta
  0816 | DS Protect Clip
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Upevňovací a montážní pomůcka pro DS Protect [basic]
  • Držák pro DS Protect AL

  Vlastnosti

  • Flexibilní
  • Zpracování
   • Viz návod pro zpracování.

  • Skladování / trvanlivost
   • Neomezená doba skladování
   • Ochráněno před přímým slunečním zářením neomezeně skladovatelné.

  • Spotřeba
   • Cca 4 ks/m

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  Možné systémové produkty