• DS-Systemschutz

  Číslo produktu 082301

  DS Protect

  Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku cca 350 kN/m²
  Teplotní odolnost -30 °C do +80 °C
  Výška nopů cca 9 mm
  Tvar/uspořádání nopů čtvercový / horizontálně + vertikálně
  Drenážní kapacita cca 2,4 l/s m
  Součinitel propustnosti vody rouna cca 10 x 10-4 m/s
  Účinná velikost pórů rouna 095 = 180 my
  Odolnost proti protržení při kotvení na stěnu/hřebíky cca 420 N/úchyt

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Ochranná vrstva vnějších stavebních izolací novostaveb a starých staveb.
  • Ochranná vrstva dle DIN 18533.
  • Ochranná vrstva dle směrnice WTA 4-6.
  • Svislý drenážní prvek dle DIN 4095.
  • Vodorovný drenážní prvek pro parkovací garáže.

  Vlastnosti

  • Vysoká zatížitelnost tlakem.
  • Vysoká schopnost odvádět vodu.
  • Odolnost proti hnilobě
  • Skladování / trvanlivost
   • Neomezená doba skladování
   • Ochráněno před přímým slunečním zářením neomezeně skladovatelné.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 1,1 m² / m²
   • Cca 1,1 m²/m²

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty