Vnitřní hydroizolace

7 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 072755

Silanový krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Číslo produktu 181310

Vodou ředitelný siloxanový koncentrát

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 043025

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 042925

Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

Číslo produktu 042825

Vodonepropustná malta