©

Technologie injektáže

Systémová řešení hydroizolace proti tlakové vodě bez nákladných zemních prací

Pomocí technologie injektáže lze bezpečně a trvale zaizolovat také velmi obtížně přístupné oblasti. Přitom nezáleží na tom, zda má sklep zděnou nebo betonovou konstrukci – Remmers vždy nabízí vhodné řešení.

Technologie rubové gelové injektáže

Injektáž speciálním krémem přichází na řadu tehdy, když nelze ve sklepení provádět hloubení či výkopy z důvodu zástavby nebo jiných překážek (například kvůli potrubnímu vedení). V zásadě lze izolační injektáž použít v částech konstrukcí nebo také v základové půdě jako samostatnou izolaci při vodní zátěži všech typů.

Injektážní prostředek se vpravuje pod tlakem zevnitř do stěnových konstrukcí nebo do přilehlé zeminy. Injektážní krém 3K plus od výrobce Remmers zde působí jako hydrofobizující injektážní krém na akrylátové-metakrylátové bázi se schopností trvale izolovat a zároveň i zvyšovat nosnost, ztužovat a stabilizovat konstrukci.

Doprovodná opatření, jako je injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti, kontrolované odvětrávání nebo použití vysušujících prostředků, je nutné zvolit podle konkrétního objektu. Pro tyto účely jsou k dispozici různé WTA datové listy s podrobnými informacemi ohledně realizace. V případě injektáže proti hydrostatickému vodnímu tlaku můžete potřebné informace týkající se zátěže při vzlínající průsakové vodě i tlakové vodě najít na datovém listu WTA 5-20-09/D „Gelinjektionen“ (Krémová injektáž).

1 Vyvrtání otvorů

Do ošetřované plochy vyvrtejte otvory s rozměřenými rozestupy podle informací v datovém listu WTA 5-20-09/D.

2 Instalace injektážního packeru

Do otvoru nainstalujte injektážní packer a upevněte jej.

3 Rubová gelová injektáž

Pomocí dvoudílných injektážních pump proveďte injektáž připravených komponent do neporušené zeminy. Podle potřeby opakujte.

4 Vyplnění vyvrtaných otvorů

Po vytvrdnutí izolačního gelu odstraňte injektážní packer. Injektážní otvory uzavřete vhodnou maltou.

5 Sanační omítka (volitelné)

Naneste vhodný systém sanační omítky Remmers.

©

Utěsnění míst průniku zevnitř

Trhliny a výdutě v suterénních konstrukcích jsou zhusta spojeny s pronikáním vody. Průniky vody nejenže omezují využívání suterénních prostor, ale způsobují také masivní poškození základů stavby. Aby bylo možné tomuto poškození zdárně a natrvalo čelit, je k úspěšné sanaci kromě důkladného prozkoumání příčin vzniku, typu a vlastností těchto trhlin potřeba také správně zvolit vhodný materiál injektáži. K utěsnění trhlin, jimiž proniká voda, a prosakujících míst slouží rychletuhnoucí cementový přípravek Remmers Rapidhärter. Po utěsnění se trhliny a prosakující místa vyplní injektážní pryskyřicí PUR / 2K PUR. Tento produkt se používá při výstavbě betonových a zděných konstrukcí nebo také k utěsnění pracovních spár u výškových a hlubinných staveb. Tento produkt díky výjimečné kombinaci pružnosti a přilnavosti propojení zajišťuje trvale bezpečné a pružné utěsnění trhlin.

1 Vyvrtání otvorů

Po obou stranách trhliny vyvrtejte po celé její délce otvory pod úhlem 45 °.

2 Instalace injektážního packeru

Z otvoru vyfoukejte prach, nainstalujte do něj injektážní packer a upevněte jej.

3 Injektáž do trhlin

Vhodnou injektážní technologií proveďte injektáž předem připravené pryskyřičné směsi.

4 Uzavření vyvrtaných otvorů

Po vytvrdnutí injektážní pryskyřice odstraňte injektážní packer (je případně nutno urazit). Vyvrtané otvory uzavřete tmelem WP DS Levell.

©

Injektážní technika

4 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 687323

Akrylátový gel

Číslo produktu 687101

Vysoce flexibilní dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P)

Číslo produktu 687001

Flexibilní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice, D-I (P), reagující s vlhkostí