• IG Acryl 3K

  Číslo produktu 687323

  IG Acryl 3K

  Akrylátový gel

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Rubová injektáž
  • Zpevnění a utěsnění podkladu
  • Rubová injektáž spár

  Vlastnosti

  • Třísložkový
  • Vodou nabývající
  • Nízkoviskózní
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Vysoce pružný
  • Bobtnající (expanzivní)
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Odstranit uvolněné vrstvy omítek.

    Praskliny a poškozené zdivo zatmelit.

    Osaďte vhodnými pakry.

  • Zpracování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C.

   • Materiál aplikovat vhodnou injektážní technikou odspodu nahoru.

    Odstranit pakry a v případě potřeby otvor vyplnit.

    Podrobnější informace naleznete v našem Návodu ke zpracování na www.remmers.com.

  • Pokyny ke zpracování
   • Před začátkem injekčních prací zkontrolovat kvalitu podkladů a stavebních částí.

    Přizpůsobte injektážní tlak kvalitě injektovaného materiálu.

    Pokud je to nutné, injektáž opakujte.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Třísložková injektážní pumpa, míchadlo Patentdisperser, Mixcan, vhodné pakry, příklepová vrtačka.

   • GR_B_2

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců pro plastová vědra
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Rubová injektáž: cca 20-60 kg/m²
    (odpovídá cca 10-30 kg gelového koncentrátu)

    Pro přesné stanovení spotřeby vyberte reprezentativní vzorek, proveďte dostatečně velké zkušební pole.

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Přidání soli IG Acryl Comp. S (č. výr. 6877) ke směsi B se zkracuje doba reakce.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.