Izolace soklů

Spolehlivá a trvalá sanace oblastí přechodu na fasádu

Ať už je sokl opatřený izolací či nikoli, omítnutý nebo ponechaný jen s pohledovým kamenným zdivem, vždy se jedná o jednu z nejvíce namáhaných částí budovy. K jejímu namáhání přispívají vedle vzlínající vlhkosti a ostřikování zasolenou vodou také různé mechanické vlivy. Proto zejména při poškozené nebo zcela chybějící izolaci vznikají na soklu značná poškození.

Izolace soklů stěrkou MB 2K

Oblast soklu patří k částem budovy s největším zatížením. Zatímco oblast fasády nad soklem zpravidla ani po dlouhých letech nevykazuje výraznější stopy poškození, v oblasti samotného soklu dochází často k oprýskávání nátěru, výkvětům nebo dokonce k masivnímu odlupování omítky. Oblast soklu je rozhraním či místem propojení, kde se stýká fasáda s izolací částí stavby, které jsou v přímém kontaktu s terénem. Proto je z principu nutné prozkoumat a sanovat nejen viditelné části nad zemí, ale zejména také části v přímém kontaktu s terénem. Výrobce Remmers nabízí inovativní izolační produkt MB 2K, pomocí nějž lze vytvořit spolehlivou a trvalou izolaci zejména těchto přechodových částí stavby. Díky nové unikátní receptuře vykazuje produkt MB 2K vynikající přilnavost jak k minerálním, tak také k živičným substrátům.

1 Základní nátěr

Na připravený minerální podklad naneste penetraci Kiesol (v poměru 1:1 s vodou) minimálně do výšky 30 cm nad hranu terénu.

2 Adhezní můstek

Před uplynutím reaktivní doby přípravku Kiesol naneste stěrku WP Sulfatex s funkcí adhezního můstku.

3 Vyrovnání

Za čerstva vyrovnejte všechny nerovnosti vyrovnávacím tmelem WP DS Levell.

4 Izolace soklu

Izolaci vytvořenou pomocí stěrky MB 2K naneste minimálně ve dvou pracovních fázích.

5 Tepelná izolace soklu

V oblasti zatěžované stříkající vodou odborně nainstalujte tepelnou izolaci soklu se soklovou omítkou.

6 Izolace omítky

Proveďte izolaci soklové omítky s utěsněním pórů stěrkou MB 2K. Izolace musí vést minimálně 5 cm nad horní hranou terénu.

7 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

©

Izolace oken a dveří pod úrovní terénu

Všechny přesahy, prostupy, spoje a přechody musejí být řádně napojeny na plošnou izolaci stavby. U domovních dveří a oken, které se nacházejí pod úrovní terénu, to platí dvojnásob. Nevýhodou tradičních materiálů jsou kromě pracného a obtížného zpracování také časté problémy s přilnavostí v oblastech přechodu mezi minerálními podklady a prvky oken či dveří. Díky kombinaci stěrky MB 2K a izolační pásky SK 10 / SK 25 lze nyní spolehlivě utěsnit a odizolovat i komplikované přechody. Právě v průběhu sanace lze nově instalované prvky oken a dveří bez problémů napojit na stávající izolaci stavby.

1 Základní nátěr

Na očištěný minerální podklad naneste rovnoměrně produkt Kiesol (v poměru 1:1 s vodou). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

2 Adhezní můstek

Před uplynutím reakční doby přípravku Kiesol naneste stěrku WP Sulfatex s funkcí adhezního můstku.

3 Vyrovnání

Za čerstva vyrovnejte všechny nerovnosti vyrovnávacím tmelem WP DS Levell.

4 Nalepení izolační pásky

Místa přechodu mezi minerálním podkladem a prvky dveří či oken zalepte izolační páskou SK 10.

5 Adhezní můstek/ záškrab

Na přechod mezi páskou SK 10 a vyrovnávacím tmelem naneste stěrku MB 2K jako vyrovnávací vrstvu.

6 Izolace soklu

Izolaci vytvořenou pomocí stěrky MB 2K naneste minimálně ve dvou pracovních fázích (tloušťka vrstvy pro vyschnutí je 2 mm).

7 Tepelná izolace soklu

Nalepte tepelnou izolaci po celé ploše pomocí stěrky MB 2K. Uzavřete póry izolační desky přetažením povrchu stěrkou MB 2K.

8 Ochrana izolace

Na hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

©

Izolace soklu

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 043025

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 040030

Omítkový podhoz podle WTA

©

Pro každého, kdo se chce dozvědět více

Na úvodní stránce našich webových stránek najdete ilustrovanou příručku „Remmers Sockel-Fibel“ (ABC pro sokly) s podrobnými informacemi souvisejícími se sokly budov, jako jsou například výpočetní tabulky, ukázkové postupy prací nebo detailní schémata.

Více informací