©

Sanační omítky

Systémy sanační omítky pro každý případ nežádoucího zasolení.

Jak funguje sanační omítka?

Úlohou systémů sanačních omítek je dlouhodbě chránit omítnuté plochy a uchovat je v suchém stavu bez výkvětů. Chrání také podkladové zdivo ukládáním nežádoucí soli ze zdiva do samotné omítky.

1. Sanační omítky mají vodoodpudivé vlastnosti, ale přitom jsou velmi otevřené vůči difúzi. Díky tomu se odpařování přesouvá z povrchu do samotného profilu omítky.

2. Funkci inkorporační (absorpční) vrstvy přejímají jádrové a podkladní omítky. Vlhkost spolu se solí, které jsou v ní rozpuštěny, má možnost se vsáknout a při následném difundování skrze sanační omítku zanechá tyto soli uložené v podkladní omítce.

Vlastnosti sanačních omítek Remmers

Systémy sanačních omítek Remmers splňují požadovaná kritéria uvedená v datovém listu WTA 2-9-05/D „Sanierputzsysteme“ (Systémy sanačních omítek).

Při vývoji technologií našich omítkových malt jsme využili poznatky získané vědeckým zkoumáním ve spolupráci mezi laboratoří pro stavební materiály institutu FH Münster.


  • Sanační omítky jsou vodoodpudivé, takže žádné soli obsažené ve vodě se nedostanou na jejich povrch.
  • ako úložná vrstva pro soli slouží jádrové/podkladní omítky. Voda, která vnikla do stěny a následně difunduje sanační omítkou do okolí, přičemž v této vrstvě zanechá soli, které v ní původně byly rozpuštěné.
  • Systémy sanačních omítek mají tak vysokou odolnost vůči zasolení, že i při stupni zasolení „střední“ postačí jednovrstvý nános o tloušťce 20 mm.
  • Sanační omítky lze používat bez izolace až do stupně provlhnutí 40 %.

Obecné meze použití

Podle datového listu WTA 2-9-04/D platí pro systémy sanačních omítek následující: Pokud je zdivo pórově nasycené, je nutné před nanesením systémů sanačních omítek bezpodmínečně nutné provést izolační úpravy, případně opatření pro snazší vysychání. V praxi proto platí pravidlo, že pokud je před sanačními pracemi na vnitřní straně zjištěn stupeň provlhnutí stavební konstrukce vyšší než 40 %, musí být provedeno odborné zaizolování stavby.

Dodatečná vnější izolace

- Izolace pro třídy expozice vůči působení vody W1-E / W2-E
- Zvnějšku působící tlaková voda v systému Remmers bez zesilující vrstvy
- Vestavná hloubka > 3 m v zemi

Dodatečná vnitřní izolace

- Na podkladech vystavených zasolení
- Proti tlakové vodě zvnějšku
- Vynikající propojitelnost s podkladem a přilnavost ve spojích
- Vysoká odolnost vůči síranům

Dodatečná příčná izolace

- Vpravení izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti až do stupně provlhnutí 95 % bez použití tlaku
- Alternativní řešení pro nízkotlaké aplikace
- Certifikace WTA podle datového listu 4-10/15

Systémy sanačních omítek

8 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 067405

Dočasné zapouzdření soli

Číslo produktu 040030

Omítkový podhoz podle WTA

Číslo produktu 040120

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Číslo produktu 040220

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA

Číslo produktu 041620

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo dle WTA se zvýšenou odolností proti síranům.

Číslo produktu 11420070

Jádrová sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo podle směrnice WTA 2-9-04 pro interiér i exteriér Průmyslově vyráběná sanační malta pro vnější/vnitřní omítku (R) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS II.

Číslo produktu 11420630

Podkladní omítka pro vlhké a zasolené zdivo podle směrnice WTA 2-9-04 pro interiér i exteriér Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky R dle ČSN EN 998-1.