©

Vnější izolace

Trvalá systémová řešení pro každý případ použití

Účinnost a životnost izolace budov závisí na různých faktorech. Přitom je jedním z nejdůležitějších faktorů výběr správného izolačního systému v závislosti na typu zatížení vodou. Teprve správná klasifikace zatížení umožňuje navrhnout a realizovat trvale funkční izolaci stavby.

Sanace živičných podkladů

Dodatečná izolace stavebních prvků v kontaktu s terénem vyžaduje obzvláště pečlivé projektování i realizaci. Po obnažení stavebních prvků, které je nutné zaizolovat, je nutné nejprve určit typ a povahu stávající izolace. U živičných původních izolací je třeba před zahájením prací přezkoušet jejich pevné spojení se substrátem a volné nebo špatně připevněné části odstranit. Kompletní odstranění původní izolace je nutné jen v ojedinělých případech. Z důvodu dosažení správné odolnosti vůči zvýšenému vlhkostnímu zatížení na spoji základová stěna – podloží je v této oblasti nutné obnovit a znovu vybudovat původní izolaci až na minerální podklad. K vytvoření optimální přilnavosti propojení mezi původní a novou izolací lze spolu s novou hybridní stěrkou MB 2K využít adhezní můstek, který nabízí stejně snadnou manipulaci i účinnost.

1 Odstranění původních vrstev

Ve vysoce zatěžovaných místech u paty stěn odstraňte starou izolaci celoplošně až na minerální podklad.

2 Přípravné práce

U výstupků základů srazte hrany. Odstraňte všechny látky a prvky snižující přilnavost.

3 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol (zředěný s vodou v poměru 1:1). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

4 Adhezní můstek

Před uplynutím reaktivní doby přípravku Kiesol naneste adhezní můstek tvořený stěrkou WP Sulfatex.

5 Vyrovnání

Za čerstva vyrovnejte všechny nerovnosti vyrovnávacím tmelem WP DS [basic].

©

6 Těsnicí klín

V čerstvě nanesené vrstvě vytvořte zaoblené zakončení izolace pomocí vyrovnávacího tmelu WP DS [basic].

7 Adhezní most / záškrab

Špachtlí nebo stěrkou naneste na původní izolaci prostředek MB 2K – v tenké vrstvě, avšak po celé ploše.

8 Plošná izolace

Po proběhnutí reakce adhezního mostu s prostředkem MB 2K naneste izolaci ve dvou pracovních krocích.

9 Tepelná izolace

Po dostatečném proschnutí hydroizolace na ni nalepte po celé ploše tepelnou izolaci pomocí prostředku MB 2K.

10 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

Dodatečná izolace minerálních podkladů

Jedním z nejbezpečnějších postupů, jak vyřešit sanaci vlhkého sklepení či suterénu, je izolace suterénní stěny zvnějšku, tedy na straně, kde je v kontaktu se zeminou. Vysvětlení postupů při izolaci tohoto typu lze najít v datovém listu WTA 4-6-12/D „Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile“ (Dodatečná izolace stavebních prvků v kontaktu s terénem). Kromě podrobného popisu možných poškození, diagnostiky stavby a přípravných prací na podkladu jsou zde uvedeny také různé izolační materiály – a to jak silnovrstvé živičné stěrky modifikované plastovou hmotou,
tak také minerální izolační stěrky. Výrobce Remmers dodává už několik desetiletí různé produktové systémy, které přesně splňují všechny požadavky uvedené v tomto WTA listu. Bezpočet referenčních objektů s již provedenou sanací prokazuje optimální součinnost komponent tohoto systému: minerálních izolačních stěrek, izolačních tmelů a stejně tak i živičných produktů pro plošnou izolaci. Rovněž v oblasti soklů musí izolace obstát ve velmi náročných podmínkách. Zde totiž dochází k souběhu nejrůznějších zatížení. V oblasti soklu, kde dochází k ostřikování vodou, v místech přechodu a stejně tak i v místech, která jsou v přímém kontaktu s terénem, je požadována spolehlivá izolace, která navíc zajišťuje přenosy sil a odolává jim. Podle osvědčené metody výrobce Remmers je nutné oblast soklu zatěžovanou stříkající vodou zaizolovat pomocí minerálních systémů izolačních stěrek s vysokou síranovzdorností, dále je třeba vytvořit ochrannou zónu s překrytím o šířce alespoň 20 cm a konečně odizolovat také části konstrukce v kontaktu s terénem přípravkem PBD 2K.

1 Přípravné práce

U výstupků základů srazte hrany. Odstraňte všechny látky snižující přilnavost.

2 Základní nátěr

Rovnoměrně naneste přípravek Kiesol (zředěný s vodou v poměru 1:1). Silně savé podklady předem důkladně navlhčete vodou.

3 Adhezní můstek

Před uplynutím reaktivní doby přípravku Kiesol naneste stěrku WP Sulfatex s funkcí adhezního můstku.

4 Vyrovnání

Za čerstva vyrovnejte všechny nerovnosti vyrovnávacím tmelem WP DS Levell.

5 Těsnicí klín

V čerstvě nanesené vrstvě vytvořte zaoblené zakončení izolace pomocí vyrovnávacího tmelu WP DS Levell.

©

6 První izolační vrstva

Po zaschnutí vyrovnávacího tmelu naneste první izolační vrstvu prostředku MB 2K.

7 Druhá izolační vrstva

Jakmile už nehrozí narušení první vrstvy, naneste druhou vrstvu stěrky MB 2K.

8 Tepelná izolace

Po dostatečném proschnutí hydroizolace na ni nalepte po celé ploše tepelnou izolaci pomocí prostředku MB 2K.

9 Hrubě nahozená soklová omítka

Nahoďte omítkový podhoz SP Prep buď v samostatné vrstvě, anebo do poslední, ještě čerstvé vrstvy stěrky jako adhezní most pro sanační omítku SP Top SR.

10 Soklová omítka

V rozmezí 24 až 48 hodin nahoďte sanační omítku SP Top SR.

11 Izolace omítky

Proveďte izolaci soklové omítky s utěsněním pórů stěrkou MB 2K. Izolace musí vést minimálně 5 cm nad horní hranou terénu.

12 Ochranný pás DS Protect

Na horní hranu terénu nainstalujte ochranný pás DS Protect.

Venkovní izolace

7 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 181001

Jednosložkový, zpevňující mineralizační koncentrát bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 043025

Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 042625

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Číslo produktu 294025

Dvousložková multifunkční hydroizolace budov na bázi obnovitelných surovin

Číslo produktu 085105

Jednosložková multifunkční hydroizolační stěrka

Číslo produktu 482201

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace