Číslo produktu 100825

  Betofix Fill

  PCC jemná stěrka

  Odstín: betonově šedá (betongrau) | 1008
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu 28 d: ≥ 7,0 N/mm²
  Pevnost v tlaku 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 d ≥ 25 N/mm²
  28 d ≥ 30 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 15000 N/mm²
  Certifikace QDB a KIWA
  Velikost zrna 0,5 mm
  Kapilární absorpce vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Záměsová voda Cca 14 % odpovídá 0,85 l/6 kg a 3,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Náhrada betonu podle
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Pro interiér i exteriér
  • Pro vyrovnání betonových povrchů
  • Pro opravy kaveren, prasklin (trhlin), pórů, vylomených a poškozených míst
  • Součást systémů OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII)
  • Součást systému PCC / systém M3

  Vlastnosti

  • Vysoká počáteční pevnost
  • Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost
  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Dobře zpracovatelný
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Doba zpracování
    (+20°C): cca. 60 Minut

     

    Tloušťka vrstvy

    Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku 1 - 6 mm
    (v dutinách) ve výlomech do 10 mm

     

    Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

     

    Následná péče

    Čerstvé povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním vlivem větru, přímého slunečního záření, deště a/nebo mrazu po dobu nejméně 3 dnů!

     

    Strojní zpracování

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pumpa na maltu/ Lžíce/Špachtle/ Hladítko / Pumpa na maltu
   • Míchací zařízení, zubové hladítko, zednická lžíce, hladítko, špachtle

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,75 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,75 kg/m²/mm tl. vrstvy nebo cca 1,75 kg/dm³

  • Příklady použití
   • - Remmers OS-C / OS 4-Systém (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-Systém (Betofix Fill + Color Flex)

  • Obecné pokyny
   • Odtrhová pevnost musí být > 1,5 N/mm².

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA