• Tape VF 500

  Číslo produktu 507501

  Tape VF 500

  Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

  Varianta:
  5075 | Tape VF 500 | 10 m x 500 mm šířka
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Barva Modrý
  Nejvyšší síla v tahu Boční:> 175%
  Podélná:> 137%
  Po vystavení kapalným chemikáliím
  Boční:> 128%
  Podélná:> 169%
  Vodotěsnost Cca. 3,0 bar
  Hodnota sd 5 m
  Teplotní odolnost -20°C do +90°C
  Tloušťka 0,9 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Pro interiér i exteriér
  • Izolace soklu
  • Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů na jiné než minerální stavební hmoty a materiálů jako umělá hmota, kov a dřevo

  Vlastnosti

  • Vysoce flexibilní
  • Vysoká tažnost a resilience
  • Speciální povrchová úprava z rouna
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.

    Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsnit.

    Na minerální a zdrsněné podklady provést záškrab z těsnicího materiálu!

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Zpracování
   • Naneste izolační materiál jako lepidlo, zapracujte těsnicí pásku celoplošně bez bublinek

    V závislosti na použité izolační hmotě provést 2. a 3. izolační vrstvu na celé ploše.

  • Pokyny ke zpracování
   • Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

    Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pro zaříznutí: nůžky nebo nůž.
    Pro utěsnění: váleček, štětka, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/ chraňte před vlhkostí
   • Neomezená doba skladování
   • Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle potřeby

  • Obecné pokyny
   • Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Likvidujte dle platných předpisů.

  Možné systémové produkty