©

Izolace pod dlažbami a obklady

DIN 18534 - nová hydroizolační norma pro izolaci vnitřních prostor

Se zavedením nové řady norem pro hydroizolaci budov byla také standardizována spřažená hydroizolace, která byla ověřena a testována po celá léta. Zásady projektování a provádění tohoto typu ochrany proti vlhkosti jsou nyní upraveny v DIN 18534 „Izolace vnitřních prostor“.

Analogicky k novým předpisům pro hydroizolaci budov v kontaktu se zemí lze principy projektování podle DIN 18534 nalézt také v části 1 této normy. Ostatní části normy (část 2 až část 6) obsahují kromě předpisů pro konkrétní typy hmot podrobné informace o provedení s příslušnými případy izolování staveb.

V části 3 této normy jsou upraveny požadavky na těsnicí materiály, které se mají zpracovávat v tekuté formě. Kromě polymerních disperzí je zde také uveden typ hydroizolace použitý pro minerální hydroizolační stěrky přemosťující trhliny.

Flexibilní, polymerem modifikovaná hydroizolační stěrka Remmers MB 2K splňuje všechny požadavky nových předpisů DIN 18534. V kombinaci s vliesovými spojovacími páskami z řady VF nabízí společnost Remmers plně certifikovaný systém ochrany proti vlhkosti pod keramickými obklady.

©

Efektivita MB 2K ve spřažené hyroizolaci

Nekomplikovaná struktura systému MB 2K šetří materiál a čas. Bez ohledu na to, zda se jedná o metodu nátěru nebo tmeliicé stěrky, lze novou MB 2K díky hladké konzistenci velmi snadno a rovnoměrně nanášet s hladkým lícem na povrchy, které mají být utěsněny.

Nový způsob reakce navíc vede k velmi krátkým čekacím dobám. Po pouhých 4 hodinách pokročí reakce tak daleko, že je bez problému možné přetažení další vrstvou.

Doklady

  • Rozsáhlé aplikační testy skupinou Remmers Technik Service (RTS)AbP pro MB 2K jako kompozitní těsnění;
  • AbP pro MB 2K jako spřažená hydroizolace.

Těsnění pod dlaždice

5 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 300801

Speciální penetrace

Číslo produktu 301408

Hydroizolační multifunkční stěrka Kombinuje vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Číslo produktu 507101

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem

Číslo produktu 044515

Pružná těsnící malta 1K

Číslo produktu 482201

Armovací rouno pro 1K multifunkční stavební hydroizolace