Oblast použití

 • do interiéru
 • pro dveře v interiéru
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v interiéru
 • Základní nátěr & konečný nátěr
 • Masivní dřevo & dýhy
 • Nábytek do obývacích pokojů & ložnic
 • Interiér: např. obložení, lišty, panely & interiérové dveře
 • Jako lak na sklo (ve spojení s Aqua VGA-485)
 • Krycí lak pro Aqua-Colorlacke

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Stříkací vodní lak (nevytváří mléčný mokrý film)
 • Odolnost proti slepování
 • Dobrý rozliv
 • Elegantní vzhled pórů
 • Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
 • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
 • Vynikající zvýraznění kresby dřeva
 • Světlostálý
 • Povrch se po čase nezačne lesknout
 • Nehořlavý
 • 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, dezinfekci, oděru a poškrábání a přilnavosti ke sklu bez použití izokyanátů přidáním 2% Aqua VGA-485.
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

  • Přípravy

   Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
   Na staveništi v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Sklo čistite pomocí výrobku V-893.

   Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

   Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

   Broušení laku P 240 - 320.

   V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Materiál dobře promíchejte.

   Stříkání.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

   Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

   Po schnutí a mezibrusu ( P 320 - 400) aplikujte druhou vrstvu.

   V případě potřeby proces opakujte.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Při použití jako bezbarvý vrchní ochranný lak pro povrchy opatřené krycími barvami (zvýšení ochrany proti poškrábání a odolnosti) postačí aplikovat jeden nános. Při lakování povrchů opatřených krycími barvami přidejte do bezbarvého laku 5 – 10 % krycí barvy, aby nedošlo ke změně barevného odstínu.

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci, v případě potřeby zřeďte pomocí max. 5 % vody a/nebo zpomalte pomocí max. 3 % V-490.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

   Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 100 - 120 ml / m² na pracovní postup
  • Cca 100 - 120 ml/m² na pracovní postup

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

   Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.