• Aqua V-490-Verzögerer

  Číslo produktu 193901

  Aqua V-490-Verzögerer

  Zpomalovač schnutí pro zlepšení rozlivu

  Varianta
  1939 | Aqua V-490-Verzögerer
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,92 g/cm³
  Zápach Charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Aplikace jednosložkových Aqua-laků natíráním, válečkem a stříkáním
  • Aplikace dvousložkových Aqua-laků stříkáním
  • Při nízké vlhkosti: Optimalizace průběhu pro Aqua-laky
  • U savých dřevin: Úprava Aqua-mořidel

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dlouhá doba zpracování (Aqua-laky nebo mořidla)
  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Použijte patentovaný dispergátor
   • Předem smíchejte produkt s vodou v poměru 1:1 a za stálého míchání přidejte do laku.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Ředění

    1:1 s vodou

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Použijte patentovaný dispergátor
   • Remmers Patentdisperser

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • 5-10 % pro mořidla na vodní bázi
    1-3 % pro Remmers laky na vodní bázi

  • Obecné pokyny
   • Produkt může ovlivnit viskozitu laku.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.