• Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

  Číslo produktu 387205

  Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

  Světlostálý, transparentní dvousložkový bezbarvý lak pro vysoce lesklé povrchy

  Odstín: bezbarvý | 3872
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo a materiály na bázi dřeva
  • Vysoce kvalitní bytový nábytek
  • Exkluzivní interiérové vybavení, kuchyňský a koupelnový nábytek
  • Základní nátěr: na barevné MDF desky
  • Základní a vrchní nátěr: transparentní povrchy s vysokým leskem
  • Vrchní nátěr: na Aqua 2CL-442 pro barevné povrchy s vysokým leskem

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Rychlé schnutí
  • Efektivní povlaková hmota díky vysoké plnivosti
  • Minimální viditelné mapy na okrajích laku
  • Po vytvrdnutí lze leštit
  • Brilantní povrchy
  • Světlostálý
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Dobře odolný vůči velkému množství běžně dostupných krémů na ruce
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Předbrus s P150 – 180

    Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.

    Transparentní vysoce lesklé povrchy: Pokud je požadováno zbarvení, namořte podklad výrobkem Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

    Barevné, krycí vrchní nátěry pro vysoce lesklé povrchy:
    Aqua 2CL-442 na vhodném povrchu

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Pistole s nádobkou
   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Po uschnutí a mezibrusu (P 320 – 600) proveďte případně druhý nátěr produktem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

    Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přelakovávání krycích nátěrů může být v případě potřeby přidáno 5% barevného laku. Barevný odstín je potřeba v každém případě vyzkoušet.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Pistole s nádobkou
   • Pistole s průtokovým pohárkem

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Lakování mokré do mokrého – jak je obvyklé u systémů s vysokým leskem na bázi rozpouštědel – nelze produktem provádět.

    Lakované, vodorovně skladované povrchy otočte pro další pracovní kroky až po cca 12 hodinách schnutí (zabraňte tvorbě reakční pěny).

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty