• Induline OW-815
 • Induline OW-815
  • Induline OW-815
  • Induline OW-815

  Číslo produktu 345105

  Induline OW-815

  Ochrana povrchu na vodní bázi pro terasové dílce

  Odstín: bezbarvý | 3451
  Odstín: bezbarvý | 3451
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátová disperze
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Mat
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 15

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pro dřevěný zahradní nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Terasová prkna a dřevěný zahradní nábytek

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dlouhá životnost díky speciálním absorbentům UV záření a stabilizátorům ligninu
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Rychle schnoucí
  • Neloupe se
  • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Staré nátěry zbruste resp. namořte a dřevěné povrchy očistěte.

    Mastné a pryskyřičné dřeviny důkladně omyjte bezprostředně před nátěrem ředidlem Verdünnung V 101.

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Vakumat
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Ve venkovním prostředí je nutné provádět pravidelné ochranné nátěry.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 2 hodiny
    Přelakovatelný: po cca 4 hodinách
    Zatížitelný: po cca 24 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vakumat
   • Nanášecí stroj
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Vakumat, stříkací automat, nanášecí stroj na prkna

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • Podle nasákavosti dřeva 60-80 ml/m² na pracovní postup

   • Max. 2 aplikace, tence natřít.

    Přebytečný materiál (především v drážkách) ihned odstraňte, resp. zabruste.

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty