©

Přehled výhod HSO-118-High-Solid-Öl [eco]:

 • Na bázi obnovitelných zdrojů: minimálně 90%
 • Bezpečný pro styk s potravinami
 • Proniká hluboko a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
 • Je dlouho trvanlivý, odpuzuje nečistoty, je všestranně použitelný a protiskluzný
 • Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným látkam, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
 • Veganský produkt na základě dostupných informací

Udržitelná ochrana dřeva s použitím olejovosku

HSO-118-High-Solid-Öl [eco], výjimečný bezbarvý olejovosk, sestává z 90% z obnovitelných surovin a boduje obzvláště přirozeným vzhledem i na dotek. Tento veganský univerzální nátěr je vhodný pro všechny dřevěné konstrukce použité v interiéru. Díky atraktivním standardním odstínům a jejich vzájemné mísitelnosti lze kdykoliv vyrobit nekonečnou paletu barev. Pro dekorativní a odolný povrch většinou navíc stačí pouze jedna vrstva. Jednodušší to už být ani nemůže!

Číslo produktu 770101

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Vysokosušinový olejovosk na bázi obnovitelných surovin

Odstín: intensiv-weiß (RC-995) | 7701
Odstín: intensiv-weiß (RC-995) | 7701
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Modifikované oleje na bázi obnovitelných surovin
Hustota (20 °C) Cca 0,96 g/cm³
Zápach Mírný
Stupeň lesku Matný
Viskozita Cca 170 mPas

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru
 • pro schody
 • pro dřevěné podlahy
 • pro nábytek
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v interiéru
 • Dřevěné podlahy a schody
 • Stolní a pracovní desky
 • Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
 • Korkové podlahy
 • Panely a lišty
 • Kuchyňské pracovní desky z přírodního kamene (méně znečištění)
 • Udržitelná výstavba: Certifikace budov DGnB, LEED, BNB

Vlastnosti

 • Olej 3v1: mořidlo, olej a uzavírací vosk
 • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
 • Bezpečný pro potraviny: neškodný při styku s potravinami
 • Protiskluzový povrch
 • Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
 • Trvanlivý, nešpiní se, odolný
 • Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným látkam, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
 • Veganský produkt na základě dostupných informací
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Vlhkost dřeva: 8-12%

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

   Broušení provádějte pomocí P 80 – 150.

   Čím hrubší je brus dřeva, tím intenzivnejší bude barevný tón u pigmentovaných variant.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Natírání/Válečkování Špachtování
  • Materiál dobře promíchejte.

   Válečkování, natírání, špachtlování, tupování.

   U dřeva s různou intenzitou nasákavosti zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení.

   Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 - 30 minutách.

   Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem.

   Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

   Do vnitřních částí skříněk a šuplíků nanášejte pouze jednu tenkou vrstvu pomocí lněného hadříku.

   Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

   Před 2. nátěrem přebrousit brusným papírem o zrnitosti 240 - 320.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 12 - 16 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Pokud je vzhledem ke kvalitě dřeva nebo druhu dřeva výjimečně nutná druhá aplikace, je doba schnutí po druhém nátěru cca 2 – 3 dny, než bude povrch pochozí.

   Používejte pouze na savé dřevo a podklady. Lakované nebo již natřené povrchy nejsou vhodné.

   Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

   Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

   Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).

  • Sušení

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu, jako i přebytky materiálu na nenasákavých místech schnutí prodlužují.

  • Ředění

   Připraveno k použití

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování Špachtování
  • Plochý štětec, velúrový nebo mohérový váleček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednokotoučový stroj s bílým neabrazivním polštářkem, gáza/ bavlněný hadřík bez žmolků, nerezová/pružinová špachtle.

   Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 50 ml - 70 ml / m² na pracovní postup
  • 50 - 70 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

   Spotřeba silně závisí na savosti dřeva a přebroušení.
   Přebytek materiálu odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků, u každého pracovního kroku po cca. 20 - 30 minutách.

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Jejich povrch se může vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé zažloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva měnit. To vyžaduje zvláštní péči o povrch, viz informační list o obecných pokynech pro zpracování olejů a vosků. Bílé, pastelové a šedé tóny mohou během krátké doby ztratit svou intenzitu. K tomu dochází v závislosti na druhu použitého dřeva, jeho složkách, vystavení světlu a teplu. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje se mořená a světlostálá lakovaná povrchová úprava.

   V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

   Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000).

   Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.