• Acryl VSL-115-Varioschichtlack

  Číslo produktu 386220

  Acryl VSL-115-Varioschichtlack

  Univerzálně použitelný, světlostálý akrylový lak pro zpracování 1K nebo 2K

  Varianta:
  Acryl VSL-115/30
  Odstín:
  Acryl VSL-115-Varioschichtlack | 3862
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Polyakrylátová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,91 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 20

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr & konečný nátěr
  • Masivní dřevo & dýhy
  • Nábytek do obývacích pokojů & ložnic
  • Židle & regály
  • Krycí lak pro Colorlacke (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Dobrý rozliv
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Světlostálý
  • Lze zpracovávat jednosložkově a dvousložkově
  • Odolný vůči PVC
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
    Na staveništi v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.

    Broušení laku P 240 - 320.

    V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Materiál dobře promíchejte.

    Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

    V případě potřeby proces opakujte.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 60-75 minutách
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: přibližně po 10 - 20 minutách
    Lze přelakovat: přibližně po 60 - 75 minutách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Dle potřeby s V-890, V-893 oder V-897

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkací zařízení Airless, Airmix, pistole s pohárkem

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml / m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.