• PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
 • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
  • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack
  • PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  Číslo produktu 194105

  PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

  Velmi matný dvousložkový PUR lak s integrovaným efektem proti otiskům prstů i na tmavých podkladech

  Stupeň lesku
  Odstín: bezbarvý | 1941

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,934 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 30

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr a konečný nátěr
  • Masivní dřevo a dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Bezdotykové přední dílce
  • Pro tmavé a tmavě mořené dřevo
  • Krycí nátěr pro barevné laky (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Dobrá brousitelnost
  • Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Dobrá odolnost proti poškrábání
  • Minimální tendence k vyleštění povrchu
  • Světlostálý
  • Vysoká transparentnost
  • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladech
  • Anti-Finger-Print-Efekt
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

    Všechny ostatní povrchy: brus P 180 - 320.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

    V případě potřeby proces opakujte.

    Při použití jako vrchní nátěr je postačující jeden nátěr.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1,5 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Při odstraňování barevných laků lze v případě potřeby přidat do výrobku max. 5 % barevného laku, aby se zabránilo barevnému posunu (na ose jasu) barevného laku.

    Zejména na tmavých podkladech doporučujeme jemně rozprašované a rovnoměrné lakování pomocí průtokové pistole v křížovém vzoru. Pokud se parametry liší, je nutné předem konzultovat technickou podporu společnosti Remmers a vytvořit testovací plochu.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

    Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.