• PUR H-286-Härter
 • PUR H-286-Härter
  • PUR H-286-Härter
  • PUR H-286-Härter

  Číslo produktu 513903

  PUR H-286-Härter

  Izokyanát pro PUR-laky na bázi rozpouštědel

  Varianta:
  5139 | PUR H-286-Härter
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,08 g/cm³
  Bod vzplanutí 27 °C
  Viskozita 15 - 20 s ve 4 mm průtokovém pohárku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • K vytvrzení dvousložkových PUR laků ve specifikovaném poměru míchání

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +8 °C až do max. +30 °C.

  • Pokyny ke zpracování
   • Izokyanáty reagují s vlhkým vzduchem, z tohoto důvodu, uzavírejte nádobu s tužidlem vzduchotěsně.

   • Sušení

    Viz technický list systémových produktů

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty