• WV-891-Waschverdünnung

  Číslo produktu 194831

  WV-891-Waschverdünnung

  Rozpouštědlo pro čištění pracovního zařízení

  Odstín: WV-891-Waschverdünnung | 1948
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pouze pro \profesionální využití
  • Čištění nástrojů po použití produktů na bázi rozpouštědel

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Dobrý čistící účinek
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • V závislosti na použití

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.