• PUR GLA-820-Glaslackadditiv

  Číslo produktu 194601

  PUR GLA-820-Glaslackadditiv

  Aditivum pro zlepšení přilnavosti PUR laků ke skleněným povrchům

  Odstín: PUR GLA-820-Glaslackadditiv | 1946
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Nažloutlý - čirý
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Barevná úprava zadních skleněných stěn
  • Nábytek a obchodní prostory
  • Lze použít s mnoha PUR laky Remmers

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Výrazné zlepšení adheze laku na skle
  • Cenově výhodná alternativa i pro malé série
  • Snadná manipulace
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

  • Zpracování
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.