• PUR H-280-Härter
  • PUR H-280-Härter

  Číslo produktu 197501

  PUR H-280-Härter

  Světlostálý izokyanát k vytvrzení PUR laků

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Zápach Typický pro daný druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 15

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • K vytvrzení dvousložkových PUR laků ve specifikovaném poměru míchání
  • Bělené dřevo

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Světlostálý
  • Bez aromátů
  • Nepodléhá povinnosti odborného školení v souladu s nařízením EU 2020/1149
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    .

   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Izokyanáty reagují s vlhkým vzduchem, z tohoto důvodu, uzavírejte nádobu s tužidlem vzduchotěsně.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Přidejte k laku ve stanoveném poměru míchání

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.