• PUR HL-211/90-Hochglanzlack
 • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack
  • PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Číslo produktu 196105

  PUR HL-211/90-Hochglanzlack

  Světlostálý dvousložkový vrchní lak pro nehořlavé vysoce lesklé nátěry

  Odstín: vysoký lesk | 1961
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,99 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 22

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Konečný nátěr
  • Masivní dřevo a dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
  • Krycí nátěr pro barevné laky (odolnost proti oděru/stupeň lesku)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Po vytvrdnutí lze leštit
  • Světlostálý
  • Dobrý rozliv
  • Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s2,d0 na vhodných podkladech
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Předběžně ošetřte povrch vhodným systémovým produktem.

    Mezibrus: P 400 - P 800.

    Nátěr by měl být proveden přímo po broušení.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska: 1,6 - 1,8 mm; Tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Po uschnutí a mezibrusu (P 320 – 600) proveďte případně druhý nátěr produktem.

    Lakování mokré do mokrého

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Podle potřeby

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Airless-, Airmix stříkací nástroje, Pistole s pohárkem na tekutý materiál

   • Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 150 ml / m² na pracovní postup
   • 120 - 150 ml / m² na jednu vrstvu nátěru

  • Obecné pokyny
   • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

    Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

    Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty