• PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack
 • PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack
  • PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack
  • PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack

  Číslo produktu 195705

  PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack

  Zcela matný, dvousložkový lak pro efekt přírodního dřeva na světlých a tmavých dřevinách

  Odstín: bezbarvý | 1957

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Polyakrylová pryskyřice
  Hustota (20 °C) cca 0,935 g/cm³
  Zápach Typický podle druhu
  Stupeň lesku Zcela matný
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 20

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Základní nátěr a konečný nátěr
  • Masivní dřevo a dýhy
  • Hodnotný nábytek
  • Nábytek do kuchyní a koupelen
  • Bělené dřevo
  • Dřevo, které by nemělo být zvýrazněno

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Rychlé schnutí
  • Velmi dobrá brousitelnost
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • Světlostálý
  • Bez zvýraznění kresby dřeva
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Vlhkost dřeva: 8-12%

   • Přípravy

    Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

    Odstraňte smolníky.

    Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

    Listnaté dřevo: Předbrus P 150 - 180

    Ihned po zbroušení surového dřeva by měl být aplikován nátěr.

    V případě barvení, namořte podklad pomocí prostředků Aqua KB-004, Aqua BB-007 nebo Aqua PB-006.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +18°C až do max. +25°C.

   • Stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

    Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

    Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

    Po uschnutí a případně druhém mezibrusu (P240 - 320) proveďte druhý nátěr.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 1,5 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

    Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 15 minutách
    Přetíratelný: po cca 1,5 hod (nejlepší efekt dřeva bude dosažen po schnutí přes noc)

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Při vysoké vlhkosti vzduchu při procesu schnutí hrozí nebezpečí zbělání.

   • Ředění

    V případě potřeby pomocí ředidla V-890-Verdünnung nebo V-899-Verdünnung.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Stříkací zařízení Airless/Airmix, pistole s pohárkem

   • Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem

    Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 80 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Obecné pokyny
   • Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.