• SM-820-Strukturmittel

  Číslo produktu 194301

  SM-820-Strukturmittel

  Aditivum pro výrobu strukturovaných povrchů

  Odstín:
  SM-820/M-Strukturmittel mittel | 1943
  Odstín: SM-820/M-Strukturmittel mittel | 1943
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zápach Bez zápachu

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro schody
  • pro dřevěné podlahy
  • pro dveře v interiéru
  • pro nábytek
  • pouze pro \profesionální využití
  • Pro výrobu strukturovaných povlaků
  • PUR laky a Aqua laky
  • Pro použití ve skleněných lacích
  • U podlah také pro zlepšení protiskluznosti.

  Vlastnosti

  • Vytváří hrubý dojem
  • Zvyšuje odolnost
  • Zajišťuje matný vzhled
  • U podlah a schodišť také pro zlepšení protiskluznosti.
  • Zpracování
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních nádobách v suchu, chladu a chráněných před mrazem. Trvanlivost min. 60 měsíců.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.