• V-893-Verzögerer

  Číslo produktu 198105

  V-893-Verzögerer

  Pomalé ředidlo pro zlepšení rozlivu

  LANG_VARIANTE
  1981 | V-893-Verzögerer
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,96 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh výrobku
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 12

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Ředění PUR-laků
  • Snadné natírání velkých ploch i při vysokých teplotách
  • Aplikace PUR laků natíráním/válečkováním
  • Nastavení NC mořidel (aplikace natíráním)

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Pomalé odpařování
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Dle potřeby

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.