• V-897-Verdünnung

  Číslo produktu 193510

  V-897-Verdünnung

  Středně rychlé ředidlo pro úpravu laku: optimalizace rozlivu a rychlé vytvrzování

  Odstín: bezbarvý (farblos) | 1935

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Zápach Typický pro tento druh výrobku
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) Cca 12

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Ředidlo na PUR laky

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Optimalizace rozlivu
  • Urychlení vytvrzování
  • Zkracuje stanovené doby zpracování
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

  • Spotřeba
   • Podle potřeby

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.