• Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi
 • Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi
 • Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi
  • Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi
  • Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi
  • Aqua EAD-67/sm Konečný krycí nátěr na vodní bázi

  Číslo produktu 304203

  Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend

  Krycí nátěrový systém na vodní bázi, základ, mezivrstva i vrchní nátěr v jednom, pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce ve venkovním prostředí

  Odstín: weiß (RAL 9016) | 3042
  Odstín: weiß (RAL 9016) | 3042
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylová disperze
  Hustota Cca 1,20 g/cm³ (weiß (RAL 9016)) Cca 1,06 g/cm³ (RAL 7016/ speciální odstíny)
  Zápach Charakteristický
  Viskozita (20 °C) 600 - 800 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Jehličnaté dřevo
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Základní nátěr a konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • 3v1: izolační základ, mezivrstva a vrchní vrstva
  • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
  • Dobrý rozliv
  • Brzká nelepivost
  • Prostupný pro vodní páry
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Ošetřující / renovační nátěry: Naneste 1 - 2 nátěry lehkým mezibrusem

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 0 °C max. 30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Akrylový štětec, plochý štětec, váleček s krátkým vlasem, stříkací zařízení

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 3 x 60 - 80 ml/m² pro aplikaci štětcem
    2-3 x 60 - 80 ml/m² pro aplikaci válečkem
    2 x 120 -150 ml/m² pro aplikaci postřikem
    1-2 x 60 - 80 ml/m² pro údržbové/renovační nátěry

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.